logo
wvhj2023
© MTeeuw | Dreamstime.com
© MTeeuw | Dreamstime.com
13 oktober 2021

Netbeheerders niet blij met plan ACM voor congestiemanagement: ‘Veiligheid in geding’

De netbeheerders uiten hun zorgen over het ontwerp codewijzigingsbesluit congestiemanagement van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens Netbeheer Nederland is de veiligheid in het geding.

De ACM stelde half augustus dat de netbeheerders om de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten beter te benutten vaker congestiemanagement moeten toepassen. Netbeheer Nederland heeft namens de netbeheerders een zienswijze ingediend tegen het ontwerp codebesluit congestiemanagement van de ACM.

120 en niet 200 procent
Niet alleen de veiligheid zou in het geding zijn, maar volgens Netbeheer Nederland brengt het ontwerpbesluit ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. De netbeheerders doen een dringend beroep op de ACM om in goed overleg te komen tot een beter passend besluit.

Congestiemanagement is het lokaal verdelen van de beschikbare transportcapaciteit op basis van afspraken met (grote) gebruikers. Zij krijgen dan een financiële vergoeding voor het tijdelijk minder transporteren van elektriciteit. Dit is volgens de netbeheerders in principe een goed middel om aansluitverzoeken niet noodgedwongen te hoeven uitstellen. Ze stellen daarom voor tot 120 procent van de feitelijke transportcapaciteit – de zogeheten ‘technische grens’ – van het elektriciteitsnet te gaan bij het aansluiten van partijen op locaties waar het net knelt. In het ontwerpbesluit vraagt de ACM de netbeheerders echter te gaan tot 200 procent van deze technische grens. De netbeheerders voorzien als gevolg daarvan dat lokaal het zogeheten kortsluitingsvermogen overschreden kan worden. Er kunnen volgens hen dan gevaarlijke situaties ontstaan, onder andere voor mensen die werken aan het stroomnet. Ook zouden storingen, schade en overmatige slijtage kunnen ontstaan aan de net-materialen en -componenten. 

Niet meer transportcapaciteit
Het voorgenomen besluit van de ACM leidt volgens de netbeheerders weliswaar tot het aansluiten van veel meer partijen – tot 200 procent van de feitelijke transportcapaciteit van het net – maar níet tot meer transportcapaciteit. ‘De aangesloten partijen zullen dus vaak géén transport van elektriciteit kunnen krijgen’, schrijft Dick Weiffenbach namens Netbeheer Nederland in diens zienswijze.

Hoge kosten
Ook waarschuwt Weiffenbach voor hoge kosten. ‘Op basis van de in het ontwerpbesluit opgenomen rekenprijs van 2,50 per megawattuur schatten netbeheerders dat het om honderden miljoenen euro’s per jaar gaat. … Hierdoor worden netbeheerders blootgesteld aan een hoog financieel risico en neemt de financieringscapaciteit van de netbeheerder af. Dit terwijl er juist behoefte is aan additionele financieringscapaciteit om de benodigde investeringen te financieren om de aanpassing van de elektriciteitsnetten voor de energietransitie mogelijk te maken.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten