Solar Magazine - Hogere energierekening: 800.000 huishoudens krijgen extra compensatie van 200 euro
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Hogere energierekening: 800.000 huishoudens krijgen extra compensatie van 200 euro
© Elian Kars | Dreamstime.com

Hogere energierekening: 800.000 huishoudens krijgen extra compensatie van 200 euro

Het kabinet gaat de hoge energierekening van 800.000 huishoudens met een eenmalige generieke tegemoetkoming via gemeenten met nog eens 200 euro compenseren. Dat is bovenop de bestaande compensatie.

In november had het kabinet al een generieke compensatie aangekondigd van gemiddeld ruim 400 euro die gerealiseerd wordt middels een verlaging van de energiebelasting.

Sociaal minimum
De eenmalige generieke tegemoetkoming die nu aangekondigd is, richt zich op huishoudens met lagere inkomens. Het gaat om maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Zij krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming.

Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. Om deze groep te informeren over de tegemoetkoming wordt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa publiekscommunicatie opgezet.

Eerste kwartaal 2022
Voor de regeling trekt staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 200 miljoen euro uit. Dit komt dus bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard euro voor de verlaging van de energiebelasting. Staatssecretaris Wiersma: ‘We zien dat mensen echt in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Daarom heb ik samen met gemeenten gezocht naar een oplossing om mensen met een lager inkomen verder tegemoet te komen.’

Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aanlopen, kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met hun gemeente.

Betalingsachterstanden
In afwachting van de toekenning van de eenmalige energietoeslag is het volgens de staatssecretaris niet te voorkomen dat sommige huishoudens met een laag inkomen financiële risico’s lopen. ‘De energieleveranciers ondersteunen klanten bij energiebesparing en verwijzen hen naar financiële hulp, zoals Geldfit.nl, en zodra een eenmalige energietoeslag in zicht is, kunnen energieleveranciers ernaar verwijzen. Het komt vaker voor dat om diverse redenen betalingsachterstanden op de energierekening ontstaan. Daarom hebben energieleveranciers incassoprocedures en geldt regelgeving om energieafsluiting zoveel mogelijk te voorkomen.’

‘Ook huishoudens met schulden hebben direct profijt van de tegemoetkoming’, vervolgt Wiersma. ‘Op een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand geldt een beslagverbod. Voor zover nodig zal ik dit bij gemeenten en in een gesprek met de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders onder de aandacht brengen. Ten slotte is er in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 150 miljoen euro vrijgemaakt die via een specifieke uitkering aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld ter bestrijding van energiearmoede. Gemeenten kunnen deze middelen gericht inzetten om de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede en zich in een kwetsbare positie bevinden – vanwege de gestegen energielasten – op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen om de energierekening te verlagen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen en het op stoom komen van de uitrol van de realtime...
Vacatures
Zoncorporatie zoekt:

Klanadviseur Zonnepanelen

Parttime (24 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Eigenenergie.net zoekt:

Coordinator Service & Onderhoud

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!