logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
26 oktober 2021

Compensatie hoge energierekening: kabinet stuurt wijziging Belastingplan naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft de formele wijzigingen van het Belastingplan 2022 gepubliceerd waarmee de energiebelasting aangepast kan worden om consumenten en bedrijven te compenseren voor de stijgende energierekening.

De demissionaire Nederlandse regering meldde half oktober de energierekening te gaan compenseren met circa 400 euro per huishouden. De belastingvermindering gaat 230 euro omhoog en energiebelasting op stroom in de eerste schijf gaat omlaag met 8,389 eurocent per kilowattuur inclusief btw.

Belastingdienst: plan uitvoerbaar
Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, bevestigd in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de 2 aanpassingen die nodig zijn voor de compensatie van de hoge energierekening via een nota van wijziging op het pakket Belastingplan 2022 gerealiseerd zullen worden.

In een zogenaamde uitvoeringstoets heeft de Belastingdienst bevestigd dat de voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2022 uitvoerbaar zijn: ‘Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Energieleveranciers, burgers en bedrijven krijgen via de energierekening te maken met de genoemde verhoging van de belastingvermindering en de verlaging van het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit. De noodzakelijke systeemwijzigingen kunnen tijdig worden gerealiseerd. De incidentele kosten van de noodzakelijke systeemaanpassingen zijn beperkt.’

CPB: budgettair effect redelijk
Ook het Centraal Planbureau (CPB) heeft de maatregel uitvoerig beoordeeld en acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. Het CPB hierover: ‘Blijvende maatregelen in de energiebelasting kunnen aanzetten tot veranderingen in energieverbruik. Dergelijke verbruiksaanpassingen gaan vaak gepaard met (kostbare) investeringsbeslissingen, zoals de keuze om een woning te isoleren. Omdat die gedragseffecten pas op langere termijn verwezenlijkt worden, groeien de budgettaire consequenties daarvan langzaam in. De maatregel geldt echter enkel in 2022 en is daarom van zeer tijdelijke aard. De prikkel tot aanpassing wordt daarom, net als de budgettaire consequentie daarvan, verwaarloosbaar klein verondersteld.’

De cijfers
Onderstaande tabel is opgenomen in de door staatssecretaris Vijlbrief naar de Tweede Kamer verstuurde nota van wijziging van het Belastingplan. Uit de tabel is op te maken dat de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf wordt verlaagd van 9,186 eurocent per kilowattuur exclusief btw (red. het op Prinsjesdag aangekondigde energiebelastingtarief voor 2022 inclusief indexatie, exclusief indexatie 9,068 eurocent per kilowattuur) naar 2,135 eurocent per kilowattuur exclusief btw.

Aanpassing tarief 1e schijf elektriciteit (energiebelasting)

Basispad – tarief 2022 (inclusief indexatie)

9,186 cent

Basispad – tarief 2022 (exclusief indexatie)

9,068 cent

Mutatie (exclusief btw)

6,933 cent

Nieuw tarief 2022 (exclusief indexatie)

2,135 cent

Nieuw tarief 2022 (inclusief indexatie)

2,163 cent

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten