logo
wvhj2023
© Henk Hulshof | Dreamstime.com
© Henk Hulshof | Dreamstime.com
5 november 2021

Kabinet past compensatie hogere energierekening aan: meer voordeel bedrijven, iets minder voordeel consumenten

Het kabinet past de eerder aangekondigde verlaging van de energiebelasting voor 2022 aan. Mkb-bedrijven met een hoog energieverbruik worden zo meer gecompenseerd, terwijl consumenten iets minder compensatie krijgen.

In het oorspronkelijke compensatiepakket voor de energierekening werd de energiebelasting incidenteel en alleen voor het kalenderjaar 2022 aangepast. Ten eerste verhoogde het kabinet de belastingvermindering met 230 euro inclusief btw en ten tweede werd de energiebelasting op stroom in de eerste schijf met 8,389 eurocent per kilowattuur inclusief btw verlaagd, oftewel 6,933 eurocent per kilowattuur exclusief btw en indexatie.

Van 230 naar 265 euro
Het kabinet kiest er nu voor om de energiebelasting op stroom in de eerste schijf niet met 6,933 eurocent maar met 5,436 eurocent per kilowattuur exclusief btw en indexatie te verlagen. Bovendien wordt de belastingvermindering, de vaste belastingkorting op de energierekening, verhoogd van 230 naar 265 euro.

De hoogte van deze belastingvermindering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is sinds 2013 gestegen van 318,62 euro (red. 385,53 euro inclusief 21 procent btw) naar 462,62 euro (red. 559,77 euro inclusief 21 procent btw, de op Prinsjesdag aangekondigde energiebelastingvermindering voor 2022). De belastingvermindering wordt nu door het kabinet in 2022 met 265 euro verhoogd naar 681,63 euro (red. 824,77 euro inclusief btw). 

Tweede en derde schijf
Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet dit maatregelenpakket nu dus aan om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik meer tegemoet te komen. Voor deze aanpassing wordt 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het budget van het huidige maatregelenpakket.

Naast de al genoemde aanpassingen, verlaagt het kabinet namelijk het belastingtarief op elektriciteit in de tweede (10.000 tot 50.000 kilowattuur) en de derde verbruiksschijf (50.000 tot 10 miljoen kilowattuur). In 2022 gaat het tarief voor de energiebelasting op stroom in de tweede en derde schijf omlaag met respectievelijk 0,859 eurocent en 0,201 eurocent exclusief btw en indexatie. Hierdoor komt een groter deel van de lastenverlichting terecht bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. 

De cijfers
Onderstaande tabel is opgenomen in de door staatssecretaris Vijlbrief naar de Tweede Kamer verstuurde nota van wijziging van het Belastingplan en bevat de exacte wijzigingen van de energiebelasting in de verschillende schijven. 

Aanpassing energiebelasting elektriciteit

1e schijf

2e schijf

3e schijf

Basispad – tarief 2022 (exclusief indexatie)

9,068 cent

5,164 cent

1,375 cent

Mutatie (exclusief btw)

5,436 cent

0,859 cent

0,201 cent

Nieuw tarief 2022 (exclusief indexatie)

3,632 cent

4,305 cent

1,174 cent

Nieuw tarief 2022 (inclusief indexatie)

3,679 cent

4,361 cent

1,189 cent

422 euro
Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent de aangepaste compensatie nog steeds een daling van het belastingdeel van ruim 400 euro op jaarbasis. De vermindering van het belastingdeel op de energierekening voor huishoudens komt bij een gemiddeld verbruik van 2.384 kilowattuur elektriciteit volgens het kabinet namelijk neer op 422 euro. Bij het eerder aangekondigde pakket zou dit 430 euro zijn.

In de praktijk zal dat bedrag, afhankelijk van het energieverbruik, per huishouden verschillen.

Lage inkomens
Het kabinet meldt verder nog in gesprek te zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten over de vraag of en hoe huishoudens met een laag inkomen via bestaande regelingen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de stijgende energieprijzen.

De Tweede Kamer wordt hierover voor het einde van het kalenderjaar verder geïnformeerd.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten