logo
wvhj2023
© Eindhoven
© Eindhoven
2 december 2021

RVO: verlaag minimale investeringsbedrag van subsidie voor verduurzaming bij sportclubs

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wil dat het minimale drempelbedrag van 5.000 euro subsidie voor de amateursport om hun accommodaties te verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen, verlaagd wordt.

RVO pleit daarvoor in zijn evaluatierapport van de subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Beperkte factor
Uit de evaluatiestudie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat BOSA aanzet tot (meer) investeringen bij sportverenigingen, maar dat het vereiste minimumbedrag van 5.000 euro aan subsidie een beperkende factor is. Hierdoor zijn met name kleinere verenigingen minder in de gelegenheid om gebruik te maken van de subsidie. Zij komen vaak niet aan dit drempelbedrag met de beoogde investering.

Concurrentiepositie
RVO hierover: ‘De huidige opzet van de BOSA benadeelt de concurrentiepositie van de kleine sportverenigingen ten opzichte van de grotere sportverenigingen. Op dit moment geldt namelijk een minimaal drempelbedrag van 5.000 euro aan subsidie om gebruik te kunnen maken van de BOSA. Dit staat gelijk aan een minimaal investeringsbedrag van 16.667 euro, uitgaande van alleen investeringen waarvoor 30 procent subsidie wordt verkregen. Bij alleen kosten die voor 20 procent vergoed worden is het minimale investeringsbedrag zelfs 25.000 euro. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor dit drempelbedrag gekozen om de uitvoeringskosten in balans te laten zijn met de omvang van de subsidieverlening. Echter, veel kleinere verenigingen komen niet aan dit minimale investeringsbedrag per jaar, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van de BOSA.’

Dit leidt volgens RVO tot een ongelijk speelveld. ‘Het is wenselijk om ook deze kleinere verenigingen gebruik te laten maken van de BOSA, mede omdat de investeringen die zij doen ook bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen van de BOSA. Een belangrijke aanbeveling is daarom om het drempelbedrag voor de investeringen, en daarmee het minimale subsidiebedrag, te verlagen. Dit maakt de BOSA toegankelijker voor de kleinere verenigingen en draagt verder bij aan de beleidsdoelstellingen van de BOSA.’

Voldoende budget door onderuitputting
Een verlaging van de drempel naar 2.500 of 3.000 euro zou voldoende moeten zijn om een grotere groep kleine verenigingen wel gebruik te kunnen laten maken van de subsidieregeling. ‘Gegeven het feit dat er in 2020 een onderuitputting was van het BOSA-subsidiebudget met een omvang van ruim 40 miljoen euro en er ook dit jaar sprake lijkt te gaan zijn van een ruime onderuitputting, zou er voldoende budget moeten zijn om de extra aanvragen van kleinere verenigingen te kunnen financieren’, aldus RVO.

Hoeveel aanvragen er door deze verlaging van het drempelbedrag bij gaan komen, is vooralsnog niet bekend en ook een inschatting maken is lastig. Uitgaande van een gemiddelde aanvraag voor kleine verenigingen van 3.500 euro aan subsidie, zou voor 2.000 extra aanvragen een subsidiebudget nodig zijn van slechts 7 miljoen euro. ‘Het subsidiebudget lijkt dus toereikend genoeg te zijn om het drempelbedrag te verlagen en daarmee om ook de kleinere verenigingen gebruik te kunnen laten maken van de BOSA’, aldus RVO.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten