logo
wvhj2023
© Vasilis Ververidis | Dreamstime.com
© Vasilis Ververidis | Dreamstime.com
2 december 2021

Amateursport heeft tot 1 september subsidie aangevraagd voor 4,6 miljoen euro investeringen in zonnepanelen, kritiek van Mulier Instituut

Sportclubs en -verenigingen hebben tot 1 september subsidie aangevraagd voor respectievelijk 4,6 miljoen euro aan investeringen in zonnepanelen en 391.000 euro in zonnecollectoren. Daarmee is de interesse gedaald.

In 2020 ging 18 procent van het aangevraagde subsidiebudget naar verduurzaming, te weten 9.459.367 euro van de 51.630.821 euro aan subsidie die toegekend werd. In totaal werden daarbij vorig jaar 2.097 subsidieaanvragen gehonoreerd, waarvan 5.474.756 euro subsidie voor investeringen in sportveld- en led-verlichting en 1.859.825 euro subsidie voor investeringen in zonnepanelen.

Zonnepanelen
Uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021’ van sportonderzoeksinstelling Mulier Instituut blijkt dat dit jaar tot 1 september voor 4,57 miljoen euro aan investeringen in zonnepanelen subsidie is aangevraagd. Uitgaande van 30 procent subsidie zou de toegekende subsidie voor zonnepanelen in 2021 tot die datum 1.371.000 euro bedragen. Wordt dat tempo doorgezet, dan zal aan het einde van het kalenderjaar voor iets meer dan 2 miljoen euro subsidie toegekend zijn aan investeringen in zonnepanelen. 

Investeringsbedrag in zonnepanelen

2021*

Binnensport

965.000 euro

Buitensport

3.036.000 euro

Watersport

134.000 euro

Zwembaden

62.000 euro

Overig

373.000 euro

Totaal

4.570.000 euro

* tot en met 1 september 2021, investeringen in zonnepanelen komen in aanmerking voor maximaal 30 procent subsidie

Zonnecollectoren lopen fors achter
Het aantal subsidieaanvragen voor zonnecollectoren is daarentegen fors gedaald. Tot 1 september werd voor slechts 391.000 euro aan investeringen subsidie aangevraagd voor zonnecollectoren. Vorig jaar werd voor zonnecollectoren 259.672 euro subsidie verleend, daarmee was een investeringsbedrag van bijna 800.000 euro gemoeid.

Investeringsbedrag in zonnecollectoren

2021*

Binnensport

13.000 euro

Buitensport

340.000 euro

Watersport

14.000 euro

Zwembaden

24.000 euro

Overig

-

Totaal

391.000 euro

* tot en met 1 september 2021, investeringen in zonnecollectoren komen in aanmerking voor maximaal 30 procent subsidie

Onderzoeksinstituut kritisch 
De sociaalwetenschappelijke sportonderzoeksinstelling Mulier Instituut is in het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021’, waarin de cijfers over het benutten van de BOSA opgenomen zijn, kritisch over het gebruik van subsidies. Het is de derde rapportage van het instituut die onderdeel is van het Nationale Sportakkoord en van de Routekaart Verduurzaming Sport.

In het rapport stelt het instituut dat gemeenten vaker een beroep zouden moeten doen op de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) en amateursportclubs op de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). ‘Beide subsidiemogelijkheden zijn in de afgelopen jaren niet volledig benut door respectievelijk gemeenten en sportverenigingen’, stellen de onderzoekers. ‘Wel is bemoedigend dat de aandacht voor circulariteit iets is toegenomen en dat verenigingen ook buiten de BOSA-regeling om duurzaamheidsmaatregelen hebben doorgevoerd.

Besparingspotentieel
Uit het onderzoek van het instituut wordt duidelijk dat in het afgelopen jaar 357 energiebegeleidingstrajecten zijn gestart. Uit de bijbehorende afgenomen energiescans – voornamelijk bij voetbal- (149), tennis- (82), hockey- (30) en korfbalverenigingen (25) –  blijkt dat het gemiddelde besparingspotentieel per scan op elektriciteit op jaarbasis ongeveer 16.000 kilowattuur is en op gas ongeveer 2.000 kubieke meter.

De meestgenoemde maatregelen om energie en gas te besparen zijn de aanleg van zonnepanelen, led-verlichting aanbrengen bij velden en in en rondom de accommodatie, en (koel)apparatuur vervangen, controleren op verbruik en dit verbruik verminderen.

39 procent
Via de detectie van zonnepanelen is inzicht geboden in de duurzame-energieopwekking bij binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzalen en sporthallen). Uit de analyse blijkt dat 39 procent van de onderzochte binnensportaccommodaties zonnepanelen op het dak heeft liggen. Flevoland leidt daarbij de dans zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Provincie

Percentage binnensportaccommodaties met zonnepanelen

Flevoland

66 procent

Overijssel

45 procent

Friesland

44 procent

Gelderland

42 procent

Drenthe

42 procent

Utrecht

42 procent

Noord-Brabant

41 procent

Noord-Holland

37 procent

Zuid-Holland

35 procent

Groningen

28 procent

Limburg

28 procent

Zeeland

13 procent

Nederland

39 procent

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten