Solar Magazine - RIVM presenteert in eerste kwartaal 2022 resultaten brandexperimenten met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
RIVM presenteert in eerste kwartaal 2022 resultaten brandexperimenten met zonnepanelen
© Vasile Bobimac | Dreamstime.com

RIVM presenteert in eerste kwartaal 2022 resultaten brandexperimenten met zonnepanelen

Het RIVM heeft brandexperimenten uitgevoerd met zonnepanelen om de risico’s te bepalen van deeltjes van zonnepanelen die na een brand in de omgeving terecht kunnen komen. De resultaten worden begin 2022 bekend.

Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van Kamervragen van Ingrid Michon-Derkzen en Daniel Koerhuis van de VVD.

Incidenteel
De minister herhaalt dat uit eerder onderzoek in 2019 is gebleken dat het verkeerd aanleggen van zonnepanelen incidenteel kan leiden tot brand. ‘Door de installatiebranche is hierna ingezet op een betere kwaliteitsborging van de montage en daarnaast is door het normalisatie-instituut NEN nagegaan of van toepassing zijnde NEN-normen aanpassing behoeven. Door Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid is een handreiking opgesteld met adviezen hoe de risico’s bij aanleg en gebruik van zonnepanelen zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.’

Gemeente bevoegd gezag
Verder stelt zij dat het aan de gemeente als bevoegd gezag is om toe te zien op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften die gelden voor nieuwbouwwoningen. ‘Dat geldt ook voor het plaatsen van de genoemde installaties als zonnepanelen, warmtepompen en laadpunten bij deze woningen. Onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ziet een onafhankelijke en deskundige kwaliteitsborger toe op de bouw gedurende het bouwproces. Na afronding van de bouw van een woning, verstrekt deze kwaliteitsborger een verklaring aan het bevoegd gezag dat de woning inclusief daarbij behorende installaties voldoet aan de bouwvoorschriften. De Wkb beoogt een verbetering van de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. De Wkb is gepland in werking te treden op 1 juli 2022.’

Depositie
Afgelopen zomer heeft het Instituut Fysieke Veiligheid een literatuuronderzoek gepubliceerd naar de risico’s van depositie als er dan toch een brand met zonnepanelen uitbreekt. ‘Uit dit onderzoek is gebleken dat ten opzichte van de gevaren die een grote brand altijd met zich meebrengt, er bij branden met zonnepanelen geen specifieke gevaren te verwachten zijn in de vorm van toxiciteit’, aldus Ollongren. ‘Deze conclusie op basis van de literatuur moet nog bevestigd worden door de brandexperimenten die het RIVM eind september jongstleden heeft uitgevoerd.’

Het RIVM is volgens de minister momenteel bezig verschillende analyses uit te voeren, waarbij specifiek onderzoek wordt gedaan naar de risico’s van deeltjes van zonnepanelen. De resultaten van deze experimenten worden eind eerste kwartaal 2022 verwacht.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Gedreven en ervaren Project Manager

32-40 uur - 3554PZ
kWh People zoekt:

Projectleider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!