Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: RIVM gaat onderzoek doen naar branden met zonnepanelen
© Pliene | Dreamstime.com

Minister Wiebes: RIVM gaat onderzoek doen naar branden met zonnepanelen

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten van branden met zonnepanelen.

Bij de 2 branden in Noord-Holland en Flevoland kwamen recentelijk restanten van zonnecellen in weilanden van agrariërs terecht wat leidde tot Kamervragen van het CDA. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) stelde eerder al samen met de veiligheidsregio’s, het RIVM, het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA onderzoek te willen doen naar de gevolgen van branden met zonnepanelen.

Rook en stoffen
Voor minister Wiebes is een brand met zonnepanelen niet anders dan een andere brand. ‘Iedere hevige brand leidt tot verspreiding van deeltjes. Dat is bij zonnepanelen niet anders. Dit neemt niet weg dat de incidenten van de afgelopen maanden, waar bij branden specifiek deeltjes vrijkwamen uit zonnepanelen, niet eerder voorgekomen zijn. Hierdoor is het de vraag of dit een significant risico betreft en hoe hiermee om dient te worden gaan.’

Om die reden stelt de minister van mening te zijn dat onderzoek naar de mogelijke effecten van brand op zonnepanelen kan bijdragen aan de benodigde duidelijkheid over dergelijke branden. Wiebes: Het RIVM gaat brandexperimenten uitvoeren met zonnepanelen. Het doel van deze experimenten is de samenstelling van de rook en de stoffen die in deze rook aanwezig zijn te onderzoeken. Het is op dit moment nog niet bekend of de kans op het vrijkomen van deeltjes bij dergelijke branden groter is bij een bepaald type zonnepanelen. Wellicht kan het onderzoek van het RIVM daar meer inzicht in geven. Het IFV zal bezien of er een aanvullende aanbeveling nodig is voor de brandbestrijding, en of het behulpzaam is om die op te nemen in een protocol. Dit gebeurt in nauw overleg met betrokken en belanghebbende partijen, zoals deskundigen in veiligheidsregio’s, het RIVM, omgevingsdiensten en de NVWA.’

Glassplinters
In zijn antwoorden op de Kamervragen refereert Wiebes ook aan een eerdere verkenning van het IFV naar veiligheidsrisico’s als gevolg van de energietransitie. Daarin hebben zij ook melding gemaakt van de gezondheidsrisico’s van branden met zonnepanelen. ‘In zonnepanelen bevinden zich verschillende stoffen. Bij brand kunnen toxische verbrandingsproducten vrijkomen, grotendeels stoffen die ook bij gebouwbranden vrijkomen, waarmee bij de brandbestrijding rekening moet worden gehouden. Een gevaar voor de omgeving door schadelijke stoffen vanwege brandende pv-panelen wordt in de door verkenning aangehaalde onderzoeken van het IFV uitgesloten. De experimenten die vanuit het RIVM worden uitgevoerd, kunnen mogelijk meer duidelijkheid bieden welke stoffen bij een brand vrijkomen. Indien (glas)splinters worden gegeten door landbouwhuisdieren, zouden die mogelijk effect kunnen hebben op hun gezondheid. Zo is bekend dat het eten van kleine metaaldeeltjes (stukjes ijzerdraad, spijkers et cetera) bij koeien een zogenaamd ‘scherp-in’ kan veroorzaken. Dit kan leiden tot een ontsteking van de maagwand.’

Dit geldt volgens Wiebes overigens niet alleen voor (glas)splinters van zonnepanelen, maar voor alle splinters die door branden kunnen vrijkomen. ‘Indien er glassplinters op akkerbouwgrond terechtkomen en er mogelijke risico’s zijn dat deze direct via landbouwproducten of via de dieren in het voedsel terecht kunnen komen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen hiervan bij de landbouwer. Een ondernemer moet immers ervoor zorgen en aantonen dat het voedsel veilig is. Overigens zijn er verder in de productieketen verschillende kwaliteitsborgen die moeten voorkomen dat de consument aan vreemde voorwerpen, waaronder glassplinters, wordt blootgesteld.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Fimer zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Rotterdam
Boss Renewables zoekt:

Junior Project Manager

Fulltime (40 uur) - North Holland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!