logo
wvhj2023
© Digikhmer | Dreamstime.com
© Digikhmer | Dreamstime.com
15 oktober 2021

Kabinet compenseert hogere energierekening met 400 euro: energiebelasting omlaag, belastingvermindering omhoog

De Nederlandse regering gaat de stijgende energierekening door de hoge gasprijs compenseren met circa 400 euro per huishouden. De belastingvermindering gaat 230 euro omhoog en energiebelasting op stroom gaat omlaag.

Dat heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat laten weten na afloop van de wekelijkse ministerraad.

3,2 miljard euro
De tegemoetkoming van huishoudens en bedrijven zal het kabinet zo’n 3,2 miljard euro kosten. Het gaat om 2,7 miljard euro compensatie voor huishoudens en 500 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De belastingverlaging voor consumenten en het mkb gaat in op 1 januari 2022 voor de duur van een jaar.

‘Concreet betekent het dat we de energiebelasting fors gaan verlagen’, aldus de staatssecretaris. ‘Aan de ene kant heb je die hogere gasprijzen die we zien, die gaan we verlagen door de belastingvermindering die je op je rekening hebt te verhogen met 230 euro. Aan de andere kant leidt de hogere gasprijs ook tot een hogere elektriciteitsprijs en de energiebelasting op elektriciteit gaan we verlagen. En dat betekent dat een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik uiteindelijk ongeveer op iets meer dan 400 euro compensatie uitkomt en daarmee de stijging van de energierekening enigszins wordt beperkt.’

Energiebelasting elektriciteit omlaag met 8,4 eurocent
Het Planbureau voor de Leefomgeving schat voor 2022 een gemiddeld verbruik van een Nederlands gezin op 1.170 kubieke meter gas en ruim 2.384 kilowattuur elektriciteit.

Het kabinet heeft allereerst besloten dat het belastingtarief op elektriciteit komend kalenderjaar in de eerste schijf omlaaggaat met 8,389 eurocent per kilowattuur inclusief btw (red. 6,933 eurocent exclusief btw). De energiebelasting op elektriciteit in de eerste schijf wordt daarmee verlaagd van 9,186 eurocent per kilowattuur exclusief btw (red. het op Prinsjesdag aangekondigde energiebelastingtarief voor 2022 inclusief indexatie, exclusief indexatie 9,068 eurocent per kilowattuur) naar 2,135 eurocent per kilowattuur exclusief btw. Doordat vervolgens de inflatiecorrectie met behulp van de zogenaamde tabelcorrectiefactor (red. voor 2022 bedraagt deze 1,013) nog bij de jaarlijkse bijstellingsregeling wordt toegepast, wordt het laatst genoemde tarief effectief 2,163 eurocent per kilowattuur.

Bij een gemiddeld verbruik betekent dat een voordeel van 199,99 euro inclusief btw. De aanpassing van de energiebelasting is ook in onderstaande tabel opgenomen. Deze tabel is door staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief op 23 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aanpassing tarief 1e schijf elektriciteit (energiebelasting)

Basispad – tarief 2022 (inclusief indexatie)

9,186 cent

Basispad – tarief 2022 (exclusief indexatie)

9,068 cent

Mutatie (exclusief btw)

6,933 cent

Nieuw tarief 2022 (exclusief indexatie)

2,135 cent

Nieuw tarief 2022 (inclusief indexatie)

2,163 cent

Belastingvermindering van 558,56 naar 788,56 euro
Verder geldt per elektriciteitsaansluiting een belastingvermindering voor de energiebelasting, ook wel heffingskorting genoemd. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie, zoals een huis of kantoor. De belastingvermindering wordt toegekend omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel wordt geen belasting betaald. De hoogte van deze belastingvermindering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is sinds 2013 gestegen van 318,62 euro (red. 385,53 euro inclusief 21 procent btw) naar 462,62 euro (red. 559,77 euro inclusief 21 procent btw, de op Prinsjesdag aangekondigde energiebelastingvermindering voor 2022). De belastingvermindering wordt door het kabinet in 2022 met 230 euro verhoogd van 558,56 naar 789,77 euro (inclusief btw). 

In totaal wordt de energierekening van een gemiddeld gezin dus met ruim 430 euro (inclusief btw) gecompenseerd. Het kabinet gaat dit alles volgens de staatssecretaris uitwerken in een nota van wijziging op het Belastingplan 2022 die binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. ‘Als gevolg van deze maatregelen treedt er ook voor bedrijven een lastenverlichting van in totaal ruim 500 miljoen op’, aldus Yeşilgöz-Zegerius. ‘Door de tarieven op elektriciteit te verlagen, vindt deze lastenverlichting gerichter bij het mkb plaats.’

Voor Caribisch Nederland wordt eveneens naar een passende compensatie voor de hogere energierekening gezocht. Hiervoor stelt het kabinet 2 miljoen euro beschikbaar.

Motie VVD uitgevoerd
De Tweede Kamer nam tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van de VVD aan om via een wijziging van het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd de snel oplopende energierekening voor burgers te verzachten. Met de plannen die de staatssecretaris nu bekend heeft gemaakt, wordt die motie dus uitgevoerd. 

150 miljoen euro voor isolatie
Tot slot trekt het kabinet ook 150 miljoen euro extra uit voor het isoleren van woningen. De staatssecretaris hierover: ‘Recent onderzoek van TNO laat zien dat met name huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen te maken hebben met energiearmoede, waarvan ongeveer 75 procent in een corporatiewoning woont. Daarom heeft het kabinet 150 miljoen euro gereserveerd om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning te ondersteunen via gemeenten, die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt, gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, met energieboxen met bijvoorbeeld radiatorfolie en led-lampen, of het geven van energieadvies door energieteams die langs huishoudens gaan. De aanpak richt zich op zowel huur- als koopwoningen en is aanvullend op het nationaal isolatieprogramma.’

De 3 vaste onderdelen van de energierekening

Op de energierekening van iedere Nederlander staan altijd de 3 volgende vaste onderdelen:

  1. Leveringskosten energie
    Dit is de prijs die betaald wordt voor de levering van elektriciteit en gas. De hoogte van de rekening is afhankelijk van hoeveel elektriciteit en gas men gebruikt en het contract met het energiebedrijf. Energieleveranciers wijzigen hun tarieven meestal 2 keer per jaar; in januari en in juli.
  2. Netbeheerkosten
    Netbeheerkosten worden betaald voor de aanleg en het onderhoud van gas- en elektriciteitsnetten. Elke regio heeft een eigen netbeheerder die de gas- en elektriciteitsnetten onderhoudt, bijvoorbeeld Enexis, Liander of Stedin. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de netbeheerders. Op deze manier worden de kosten die bedrijven en huishoudens via de energierekening moeten betalen voor het gas- en elektriciteitsnet zo laag mogelijk gehouden.
  3. Belastingen op energie en vaste belastingvermindering
    Er zijn 2 belastingen op de energierekening: energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE). De energiebelasting op stroom en gas is een belasting over het energiegebruik. Deze opbrengst gaat naar de algemene middelen. De ODE is een belasting om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. De vaste belastingvermindering is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting. Dit bedrag wordt afgetrokken van de energierekening.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten