logo
wvhj2023
© Elian Kars | Dreamstime.com
© Elian Kars | Dreamstime.com
24 september 2021

Tweede Kamer neemt motie aan om energierekening te verlagen via energiebelasting en ODE

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie van VVD aangenomen om via een wijziging van het Belastingplan 2022 de snel oplopende energierekening voor burgers te verzachten.

Die verlaging moet gerealiseerd worden door een verhoging van de belastingvermindering op de energiebelasting en een verlaging van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Algemene Politieke Beschouwingen
Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen wordt traditiegetrouw door het kabinet en de Tweede Kamer onderhandeld over aanpassingen van de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2022 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Daarbij wordt ook gestemd over moties die de verschillende partijen in de Tweede Kamer indienen tijdens het debat.

Voorafgaand aan dag 2 van het debat meldde TNO in een nieuwe onderzoek dat ruim 500.000 Nederlandse huishoudens in energiearmoede leven. Premier Rutte stond stil bij de bevindingen van de onderzoekers. ‘De energiearmoede is niet, voor zover ik dat nu door mijn oogharen heen heb bekeken in het rapport, direct primair gekoppeld aan de stijgende energieprijzen alleen, maar vooral ook aan het feit dat, in de combinatie van stijgende energieprijzen en een gebrek aan isolatie, deze mensen zo veel geld kwijt zijn aan hun energierekening.’

Consequenties
‘Hier slaan we 2 vliegen in één klap’, vervolgt Rutte. ‘Als we die huizen beter kunnen isoleren — daar zijn allerlei plannen voor — kan de energierekening omlaag. Dat doet niets af aan het feit dat we moeten blijven kijken naar de energieprijzen zelf. Dan hebben wij samen de knop in handen wat betreft de energiebelasting. Maar er zitten natuurlijk ook politiek gevoelige consequenties aan als je daar eindeloos aan gaat draaien.’

Toch toonde Rutte zich bereid te luisteren naar de Tweede Kamer, waar onder meer de PVV en de VVD pleitten voor een lagere energierekening. Rutte: ‘Je ziet nu een stijging in de leveringstarieven. Dat zijn de commerciële prijzen voor energie. Die gaan omhoog. Die worden bepaald door de markt. Daar heeft het kabinet geen invloed op. Vervolgens nemen wij in het hele koopkrachtbeeld die stijging van de energieprijzen mee. Ik zei dat net al. De energierekening is een van de componenten van de plussen en minnen. Wij kunnen wel iets doen. Wij kunnen namelijk iets doen met dat deel dat te maken heeft met de energiebelasting. Daar hebben wij ook iets gedaan. We hebben een belastingvermindering van de energiebelasting verwerkt. Daardoor worden kleine gebruikers van energie relatief ontzien. Dat is ook conform wat wij hebben afgesproken in het klimaatakkoord in 2019. Maar die energierekening neemt natuurlijk per saldo toe.’

Moties PVV en VVD
Waar de Tweede Kamer een motie van de PVV van Geert Wilders, die opriep om de energierekening te verlagen heeft verworpen, werd een motie van de VVD van Sophie Hermans wel aangenomen. Die specifieke motie bevatte meerdere onderwerpen, waaronder een verlaging van de verhuurderheffing met 500 miljoen euro in combinatie met prestatieafspraken betreffende woningbouw en verduurzaming en 500 miljoen euro voor hogere salarissen in het primair onderwijs.

Over de energierekening staat in de motie de volgende passage: ‘verzoekt de regering met 375 miljoen euro de energierekening voor huishoudens te verlagen door verlaging van de ODE op elektriciteit in de eerste schijf en verhoging van de belastingvermindering energiebelasting; met 125 miljoen euro de elektrificatie in het mkb bevorderen door verlaging van de ODE op elektriciteit in de tweede en derde schijf.’

1 stem tegen
De SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD, Groep Van Haga en Lid Omtzigt stemden voor de motie van Hermans en alleen de fractie van BIJ1 - die 1 zetel heeft - stemde tegen.

Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar gezien de grote Kamermeerderheid is dat in het geval van de motie van Hermans onwaarschijnlijk.

De belastingvermindering energiebelasting en de ODE in het kort

De Tweede Kamer wil de energierekening verlagen via de belastingvermindering energiebelasting en de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Maar wat zijn dat eigenlijk? De redactie van Solar Magazine legt het uit…

Belastingvermindering energie
Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering voor de energiebelasting, ook wel heffingskorting genoemd. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met een verblijfsfunctie, zoals een huis of kantoor. De belastingvermindering wordt toegekend omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel wordt geen belasting betaald. De hoogte van deze belastingvermindering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en is sinds 2013 gestegen van 318,62 euro (red. 385,53 euro inclusief 21 procent btw) gestegen naar 461,62 euro (red. 558,56 euro inclusief 21 procent btw) in 2021. In de miljoenennota en het onderliggende Belastingplan 2022 heeft het kabinet een verhoging van de belastingvermindering van 1 euro voorzien. Die wordt zodra de motie van de Tweede Kamer uitgevoerd wordt, dus hoger.

De energieleverancier verrekent de belastingvermindering overigens met de energierekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. 

Opslag duurzame energie (ODE)
Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan investeringen in duurzame energie via de Opslag duurzame energie (ODE). De tarieven volgen de stijging van de uitgaven van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De ODE is in 2013 ingevoerd en de opbrengst voor de overheid stijgt volgens de miljoenennota in 2022 van 2,65 naar 2,7 miljard euro. Bedrijven dragen sinds 2020 overigens meer bij aan ODE dan huishoudens, namelijk twee derde in plaats van de helft. Bekijk de actuele ODE-tarieven.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten