Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europese Commissie presenteert gereedschapskist om hoge prijzen stroom en gas aan te pakken
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com

Europese Commissie presenteert gereedschapskist om hoge prijzen stroom en gas aan te pakken

De Europese Commissie heeft een toolbox gepresenteerd die de individuele lidstaten van de Europese Unie (EU) kunnen gebruiken om het onmiddellijke effect van de prijsstijgingen van stroom en gas aan te pakken.

Het doel is de uitzonderlijke stijging van de mondiale energieprijzen – die naar verwachting in de winter zal aanhouden – aan te pakken en te verlichten met vouchers of belastingverlaging.

Investeringen in hernieuwbare energie
De huidige piek in de prijzen vereist volgens Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson een snelle en gecoördineerde reactie. Er moet daarbij prioriteit worden gegeven aan gerichte maatregelen die de gevolgen van prijsstijgingen voor kwetsbare groepen en kleine bedrijven snel kunnen verzachten. Die maatregelen moeten in het voorjaar gemakkelijk kunnen worden aangepast, aangezien de situatie dan naar verwachting zal stabiliseren. De langetermijntransitie en -investeringen in schonere energiebronnen mogen daarbij volgens Simson niet worden verstoord.

Tot de nationale maatregelen op de korte termijn behoren inkomensnoodhulp voor huishoudens, staatssteun voor bedrijven en gerichte belastingverlagingen. De Europese Commissie zal ook investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ondersteunen, mogelijke maatregelen inzake energieopslag en de aankoop van gasreserves onderzoeken, en de huidige opzet van de elektriciteitsmarkt beoordelen.

Niet in gevaar
‘De EU maakt zich ernstige zorgen over de stijgende mondiale energieprijzen’, stelt Simson. ‘Nu we uit de coronapandemie komen en een begin maken met het economisch herstel, is het belangrijk kwetsbare consumenten te beschermen en Europese bedrijven te ondersteunen. De Europese Commissie helpt de lidstaten om onmiddellijk maatregelen te nemen en de gevolgen voor huishoudens en bedrijven deze winter te beperken. De huidige situatie is uitzonderlijk: de interne energiemarkt heeft de afgelopen 20 jaar goed gewerkt. We moeten er ook zeker van zijn dat dat ook in de toekomst zo blijft: de Europese Green Deal moet worden verwezenlijkt, onze onafhankelijkheid op energiegebied moet worden vergroot en onze klimaatdoelstellingen moeten worden behaald.’

De Europese energievoorziening loopt volgens Simson overigens niet direct gevaar. Dit ondanks de lage gasopslagniveaus voor de winter, want de Europese Commissie werkt samen met andere gasproducerende landen om het aanbod te vergroten.

Commissaris Simson zal de toolbox deze week presenteren aan de leden van het Europees Parlement en op 18 oktober aan de voor energie bevoegde ministers. De Europese leiders zullen vervolgens de energieprijzen bespreken tijdens de komende Europese Raad van 21 en 22 oktober.

De gereedschapskist in het kort

De toolbox van de Europese Unie bevat maatregelen die onmiddellijk genomen kunnen worden en maatregelen die voor de middellange termijn genomen kunnen worden.

De belangrijkste onmiddellijke maatregelen zijn:

  • noodinkomenssteun verstrekken aan kwetsbare consumenten, bijvoorbeeld door middel van vouchers of gedeeltelijke betaling van rekeningen, waarvoor inkomsten van het EU-emissiehandelssysteem kunnen worden ingezet;
  • zorgen voor tijdelijke, gerichte verlaging van belastingtarieven voor kwetsbare huishoudens;
  • tijdelijk toestaan dat rekeningen later worden betaald;
  • waarborgen instellen om te voorkomen dat de energievoorziening voor verbruikers wordt afgesloten;
  • steun geven aan bedrijven of bedrijfstakken, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels;
  • ruimere toegang tot overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare energie vergemakkelijken en dat door middel van begeleidende maatregelen ondersteunen.

De belangrijkste maatregelen voor de middellange termijn zijn:

  • investeringen in hernieuwbare-energiebronnen, renovatie en energie-efficiëntie opvoeren en veilingen van hernieuwbare energie alsmede vergunningsprocedures versnellen;
  • energieopslagcapaciteit ontwikkelen ter ondersteuning van het zich ontwikkelende aandeel hernieuwbare energie, met inbegrip van batterijen en waterstof;
  • de Europese regelgevende instanties (ACER) verzoeken de voor- en nadelen van de bestaande opzet van de elektriciteitsmarkt te bestuderen en indien relevant aanbevelingen aan de Europese Commissie voor te leggen;
Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Site Technicus PV Hoogspanning

32-40 uur - Overijssel
kWh People zoekt:

Product Manager Solar

32-40 uur - Noord Brabant
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!