logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
22 september 2021

Holland Solar ontstemd over extra subsidie CO2-opslag en beperking hernieuwbare energie

Holland Solar is ontstemd over de keuze van het demissionaire kabinet om hernieuwbare-energieprojecten op land te beknotten en fossiele energie in de vorm van CO2-afvang en -opslag (CCS) juist extra te subsidiëren.

Met de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting kiest het kabinet volgens Holland Solar en NWEA – de brancheorganisatie van de windenergiesector – voor de verkeerde weg en laat ze de regionale uitvoering van het klimaatakkoord via de Regionale Energiestrategieën (RES’en) in de kou staan. 

Beperking elektrificatie
Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt tot 2,5 megaton CCS-projecten extra te subsidiëren en extra geld uit te trekken voor de infrastructuur voor CCS. Deze extra ruimte voor CCS is in tegenspraak met de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Daar was deze techniek – vanwege de grote restemissies en het gebruik van fossiele energie – juist gemaximeerd op 7,2 megaton. Door voor deze route te kiezen, staat het kabinet volgens Holland Solar en NWEA de echte transitie naar hernieuwbare energie in de weg.  

Cap 35 terawattuur
‘Anders dan de steun voor CCS beknot het kabinet juist de CO2-vrije hernieuwbare route van elektriciteit uit wind op land en zon op dak en land door vast te houden aan de cap van 35 terawattuur’, aldus Holland Solar en NWEA. ‘De SDE++-subsidie wordt volgend jaar voor wind- en zonne-energieprojecten al beëindigd bij het behalen van het doel van 35 terawattuur. Voor het overbelaste elektriciteitsnet trekt het kabinet bovendien géén middelen uit.’

Dit laatste leidt tot grote verbazing bij de 2 brancheorganisaties. ‘Mede gezien de ambities rond groene waterstof en de plannen om over te stappen op schone elektriciteit als energiebron voor onze industrie, woningen en auto’s. Daarvoor is er juist veel meer hernieuwbare elektriciteit nodig en een betere netinfrastructuur. Met deze beslissingen laat dit demissionaire kabinet ook de gemeenten en provincies en hun plannen voor veel meer zon en wind in de kou staan.’

Extra actie nodig
NWEA en Holland Solar zien de noodzaak voor extra actie om de CO2-uitstoot te beperken. ‘Zeker als Nederland kiest voor een verhoging van de CO2-doelstelling voor 2030 van -55 procent, die nu -49 procent is. Hierin past het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de SDE++-subsidieregeling en past de stap naar extra wind op zee. De beknotting van hernieuwbaar op land en het ontbreken van middelen voor het elektriciteitsnet passen daar juist niet in; zeker in het licht van de benodigde hoeveelheden duurzame elektriciteit nu en in de nabije toekomst. Dit zal de elektriciteitsprijzen alleen maar verder opdrijven en daarmee ook de kosten voor (in)directe elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit.’

De 2 brancheverenigingen stellen met de deelnemers van het Klimaatakkoord in overleg te willen treden. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten