logo
wvhj2023
© Menno van der Haven | Dreamstime.com
© Menno van der Haven | Dreamstime.com
15 maart 2021

Deel politiek wil doel van 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit verhogen

Als onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord moet Nederland in 2030 ten minste 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit opwekken. Binnen politiek Den Haag ontstaat echter draagvlak voor een hoger doel.

Als onderdeel van de afspraken in het Nederlandse Klimaatakkoord werken lokale overheden in 30 regio’s aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Alle 30 RES’en samen moeten zorgen voor het behalen van het doel van 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon in 2030. Zonnepaneelsystemen met een vermogen kleiner dan 15 kilowattpiek tellen daarbij niet mee. Voor dat marktsegment is in het Klimaatakkoord uitgegaan van een autonome groei van 7 terawattuur via zonnepanelen op daken van woningen.

Naar 45 of zelfs 50 terawattuur
Van alle politieke partijen pleit GroenLinks voor de grootste verhoging. Energiewoordvoerder Tom van der Lee hierover: ‘GroenLinks zet in op een hoog klimaatdoel van 60 procent CO2-reductie in 2030 en realiseert zelfs 63 procent CO2-reductie volgens de doorrekening die het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) recent van ons programma publiceerde. Daar hoort ook een hoger doel bij voor duurzame energie op land. In onze doorrekening leggen we een taakdoelstelling van 50 terawattuur vast in plaats van 35 terawattuur. Het eerste bod van de regio’s binnen de RES’en zit hier gelukkig al boven. GroenLinks zet vooral in op extra zonnepanelen op daken, maar wellicht zijn er ook extra windmolens en zonneparken nodig. Daarbij vinden we het heel erg belangrijk dat omwonenden – in minimaal 50 procent van de gevallen – mede-eigenaar kunnen worden zodat, anders dan bij fossiele energie, mensen kunnen profiteren van duurzame energie.

‘We zijn voorstander van het verhogen van de doelstelling van 35 terawatttuur naar 45 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land’, stelt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. ‘We zetten in op grootschalige opwek op rijksareaal met 4 terawattuur extra aan zonne-energie en aan windenergie op land. Voor hernieuwbare elektriciteit wordt ook na 2025 SDE++ ter beschikking gesteld. De omslag in de industrie willen we bereiken door een samenhangend klimaat- en industriebeleid, goed afgestemd op de ontwikkelingen in het Europese systeem voor emissiehandel ETS met aanvullende inzet op elektrificatie van de industrie. Daarbij willen we enerzijds de industrie prikkelen tot besparing en reductie van CO2 met behulp van de CO2-heffing aan de marge en anderzijds helpen met middelen uit de SDE++ voor elektrificatie, opslag en CCS.’

Industrie vergroenen
Dik-Faber vindt ook Matthijs Sienot van D66 aan haar zijde. ‘Wij zijn voorstander van het verhogen van het doel van 35 terawattuur. Als we op een slimme en zorgvuldige manier met draagvlak van omwonenden meer zonne- en windenergie kunnen opwekken, dan kunnen we nog makkelijker onze klimaatdoelen halen en kunnen we de industrie helpen met vergroenen. Goed voor het klimaat, onze gezondheid en onze energieonafhankelijkheid.’

Mark Harbers van de VVD is echter tégen een verhoging. ‘De VVD wil het doel van 35 terawattuur handhaven. Dit is de vraag die aan de regio’s is gesteld om in de RES’en in te passen en we zien dat het al een stevige opdracht is om voor de projecten die daaruit voortkomen draagvlak in de omgeving te verkrijgen. Voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land is het creëren en verkrijgen van draagvlak onder de lokale bevolking een voorwaarde.’

Al ingewikkeld genoeg
Harbers vindt weer medestand van Agnes Mulder van het CDA. ‘Op voorhand zullen wij het doel voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en) niet verhogen. De huidige opgave die er ligt voor de regio’s, is al ingewikkeld genoeg. We zullen eerst moeten werken aan draagvlak en betrokkenheid van inwoners. Daarvoor zetten wij in op burgerberaden en wij willen wij naar voorbeeld van de commissie m.e.r. een onafhankelijke commissie die burgerparticipatie toetst. Vooraf met de inwoners kijken wat in de leefomgeving kan en nodig is in plaats van achteraf procedures.’

55 procent reductie
2 andere partijen die momenteel ook in de Tweede Kamer zitten – PvdA en SP – zijn voorstander van een verhoging van het 2030-doel. William Moorlag (PvdA) hierover: ‘Voor 2030 hebben we een reductiedoel van minstens 55 procent. In het Klimaatakkoord is voor die 35 terawattuur rekening gehouden met een reductiedoel van 49 procent. Er is dus meer duurzame energie nodig dan tot nu toe werd aangenomen. Daarvoor kijken we voornamelijk naar wind op zee en zonnepanelen op daken.’

Ook Sandra Beckerman van de SP kan zich vinden in het idee om het 35-terawattuurdoel te verhogen voor versnelde elektrificatie. ‘Want de industrie moet versneld elektrificeren. Wij zijn de enige partij waarbij uit de doorrekening bleek dat met onze plannen de elektriciteitsvraag van industrie ook daadwerkelijk daalt. Wij komen met onze plannen uit op 35 procent schone energie in 2030. Wij investeren fors in wind-op-zee en zon-op-dak. Zo is er minder wind-op-land en de aanleg van zonneparken nodig, waar veel weerstand tegen bestaat. Wij willen dat dit uiteraard ook ten goede komt van huishoudens.’

5 partijen in de Tweede Kamer – 50PLUS, DENK, Forum voor Democratie, PVV en SGP – hebben helaas geen medewerking verleend aan dit artikel.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten