logo
wvhj2023
© Martijn Beekman | Ministerie van Financiën
© Martijn Beekman | Ministerie van Financiën
21 september 2021

Koning Willem-Alexander in Troonrede: ‘Klimaatverandering zonder twijfel meest dringende onderwerp’

‘Van de onderwerpen die zowel de grenzen van een kabinetsperiode als onze landsgrenzen overstijgen, is klimaatverandering zonder twijfel het meest dringend.’ Dat stelt koning Willem-Alexander tijdens de troonrede.

Koning Willem-Alexander heeft met het uitspreken van de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag het nieuwe werkjaar van het parlement geopend.

Ernstiger dan voorzien
Tijdens de troonrede gaf de koning dit jaar bijzonder veel aandacht aan het Klimaat: ‘Deze zomer kwam het International Panel on Climate Change (IPCC) met een harde en uitermate zorgelijke waarschuwing. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen. In Nederland houdt de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit. De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding om in overleg alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is.’

7 miljard euro extra voor klimaat
Met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is in deze regeerperiode volgens de koning een belangrijke aanzet gegeven voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. ‘De uitvoering van de gemaakte afspraken is in volle gang. Maar dat neemt niet weg dat de gerechtelijke uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak tot een versnelling dwingt, ook om de doelstellingen van de Klimaatwet te halen. De regering reserveert bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld voor verduurzaming van woningen en industrie en om elektrisch rijden verder te stimuleren.’

‘In Europees verband heeft de regering een verhoging bepleit van 49 naar 55 procent CO2-reductie in 2030’, vervolgt de koning. ‘Daarnaast steunt zij de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal. Het is duidelijk dat de komende jaren extra inspanningen nodig zijn om deze aangescherpte doelstellingen te halen. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid ook kansen: voorop de kans een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Maar ook economische kansen, bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie en waterveiligheid.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten