logo
wvhj2023
© Batenburg | Groendus
© Batenburg | Groendus
12 juli 2021

SDE++ 2021: definitieve subsidie zonnepanelen bekend, realisatietermijn half jaar verlengd

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius heeft de definitieve voorwaarden en hoogte van subsidies voor zonnepanelen in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021 gepubliceerd.

De subsidieregeling is open van 5 oktober tot en met 11 november 2021.

Categorie

Periode openstelling

Fasebedrag

Fase 1

Van 5 oktober 2021, 9:00 uur tot 11 oktober 2021, 17:00 uur

60 euro per ton CO2

Fase 2

Van 11 oktober 2021, 17:00 uur tot 25 oktober 2021, 17:00 uur

80 euro per ton CO2

Fase 3

Van 25 oktober 2021, 17:00 uur tot 8 november 2021 17:00 uur

115 euro per ton CO2

Fase 4

8 november 2021 17:00 uur tot 11 november 2021 17:00 uur

300 euro per ton CO2

Vollasturen aangepast
Ten opzichte van het eindadvies SDE++ 2021 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het aantal vollasturen op 1 plaats gewijzigd. Gebouwgebonden pv-systemen kunnen volgens het ministerie vaak niet in een optimale stand geplaatst worden, vanwege de windbelasting en oriëntatie van daken. Daarom is het aantal vollasturen voor deze categorie verlaagd van 950 naar 900 uur, waardoor de kosten per kilowattuur voor gebouwgebonden pv-systemen en pv-systemen op land of water sterker uiteenlopen dan voorheen.

In deze regeling is expliciet opgenomen dat onder gebouw ook kan worden verstaan een grondgebonden overkapping ten behoeve van het tegen weersinvloeden beschermd parkeren van voertuigen.

Realisatietermijn deels verlengd
De realisatietermijn voor pv-installaties groter dan of gelijk aan 15 kilowattpiek en kleiner dan 1 megawattpiek wordt in deze openstellingsronde verlengd van 1,5 naar 2 jaar. Dit geldt zowel voor gebouwgebonden systemen als systemen op land of op water.
De realisatietermijn van 1,5 jaar voor deze categorie was erg krap. Dit bleek uit gesprekken met marktpartijen, alsmede uit het groeiende aantal uitstelverzoeken die door aanvragers zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In onderstaande tabel zijn het basisbedrag en het aantal vollasturen weergegeven.

Categorie

Basisbedrag SDE++ 2021*

Vollasturen

Zon-pv gebouwgebonden ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

0,0724

900

Zon-pv grondgebonden of drijvend op water ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

0,0685

950

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden

0,0655

900

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, grondgebonden 

0,0590

950

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water

0,0693

950

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0590

1.045

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

0,0693

1.190

* in euro per kilowattuur

Fasebedragen zon-pv en zonnecollectoren
De in de Staatscourant gepubliceerde basisbedragen zijn gelijk aan het eindadvies van het PBL, waarbij nu ook de fasebedragen bekend zijn.

Categorie (in euro per kilowattuur)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Zon-pv gebouwgebonden ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

0,0704

0,0724

0,0724

0,0724

Zon-pv grondgebonden of drijvend op water ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

0,0660

0,0685

0,0685

0,0685

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden

0,0588

0,0631

0,0655

0,0655

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, grondgebonden 

0,0503

0,546

0,0590

0,0590

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water

0,0503

0,546

0,0621

0,0693

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0503

0,546

0,0590

0,0590

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

0,0503

0,546

0,0621

0,0693

De fasebedragen voor zonthermie, pvt en de daglichtkas zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Categorie (in euro per kilowattuur)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Zonthermie ≥ 140 kilowattth en < 1 megawattth

0,0495

0,0540

0,0619

0,0938

Zonthermie > 1 megawattth

0,0443

0,0488

0,0567

0,0800

Pvt-systeem

0,0442

0,0442

0,0442

0,0442

Daglichtkas

0,0310

0,0346

0,0408

0,0738

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten