logo
wvhj2023
© Alliander
© Alliander
21 september 2021

Netbeheerders: ACM biedt nog altijd onvoldoende ruimte voor investeringen in stroomnet

De netbeheerders zijn ontevreden met de nieuwe methodebesluiten van de ACM die bepalen hoe de tarieven van netbeheerders tot en met 2026 mogen worden opgebouwd. Er zou onvoldoende ruimte voor investeringen zijn.

Waar de ACM stelt dat de netbeheerders door de nieuwe besluiten meer ruimte krijgen om te investeren in het stroomnet, stellen de netbeheerders dat de besluiten ondanks een aantal duidelijke tegemoetkomingen nog onvoldoende voorzien in wat nodig is.

Netbeheerders ontevreden
De ACM legde half april het ‘Ontwerpmethodebesluit regionaal netbeheer elektriciteit 2022–2026’ ter consultatie voor. De netbeheerders stelden destijds ontevreden te zijn met het nieuwe ontwerpmethodebesluit, omdat onvoldoende rekening gehouden wordt met de oplopende netkosten.

De netbeheerders drongen daarom aan op een wijziging van het bestaande reguleringsmodel dat onvoldoende zou aansluiten bij de taken van de netbeheerders in het faciliteren van de energietransitie.

102 miljard euro
Netbeheerders investeren tot en met 2050 (netto) 102 miljard euro in het elektriciteitsnet en de regionale gasnetten. Als gevolg van deze hogere investeringen neemt de financieringsbehoefte van de netbeheerders toe. Tot 2035 bedraagt deze financieringsbehoefte minimaal 1,5 miljard tot 2 miljard euro per jaar. 

Omdat bij investeringen van de netbeheerders de kosten voor de baten uit gaan, levert dit een financieringsprobleem op. Hierover is al langer intensief overleg gaande tussen de netbeheerders, hun aandeelhouders, de rijksoverheid en de ACM. Resultaat hiervan is onder andere dat de ACM een deel van het zogeheten ‘redelijk gegund rendement’ niet meer naar achteren schuift. Hierdoor hoeven de netbeheerders minder voor te financieren. Dat is echter nog niet voldoende om de sterk oplopende kosten voor het elektriciteitsnet af te dekken. De netbeheerders stellen dat de ACM bij de besluiten voor het gasnet juist wel oog heeft gehad voor de problematiek die de energietransitie met zich meebrengt.

Werkelijke kosten niet meegenomen
De netbeheerders stellen te begrijpen dat de nu genomen methodebesluiten van de ACM niet zijn bedoeld om het financieringsvraagstuk voor de lange termijn op te lossen. Wel wijzen zij erop dat het vraagstuk onnodig groot wordt doordat de ACM in de methodebesluiten niet uitgaan van de werkelijke efficiënte kosten voor de komende jaren.

‘Er is  sprake van een zeer grote trendbreuk in de kostenontwikkeling door de toenemende investeringen ten behoeve van de energietransitie’, stelt Netbeheer Nederland. ‘Deze stijging van de kosten neemt de ACM nog onvoldoende mee in de tarieven. Het te verwachten verschil tussen opbrengsten uit tarieven en de werkelijke kosten moeten de netbeheerders zelf overbruggen. Daar komt bij dat de ACM meer congestiemanagement verplicht zal stellen: het aanbieden van vergoedingen aan gebruikers van het net in regio’s waar een tekort is aan transportcapaciteit. Die vergoedingen betalen de netbeheerders, maar daar staat – specifiek voor de regionale netbeheerders – onvoldoende compensatie tegenover.’

Gerechtelijke procedure
Juist nu had de ACM volgens Netbeheer Nederland de sleutel in handen om de opbrengsten in lijn te brengen met de te verwachten efficiënte kosten die horen bij de enorme extra inzet voor de energietransitie. De netbeheerders beschouwen de besluiten daarom als onvoldoende ondersteunend aan de energietransitie.

De netbeheerders bestuderen op dit moment de details van de methodebesluiten. Een mogelijke aanpassing van de methodebesluiten zou slechts mogelijk zijn via een gerechtelijke procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten