logo
wvhj2023
© Jarretera | Dreamstime.com
© Jarretera | Dreamstime.com
21 september 2021

ACM legt methodebesluit vast: meer ruimte netbeheerders om te investeren in stroomnet

De ACM heeft de methodebesluiten voor gas en elektriciteit voor de periode 2022-2026 vastgesteld. Met de nieuwe besluiten krijgen netbeheerders onder andere meer ruimte om te investeren in het stroomnet.

Om de regionale netbeheerders van elektriciteitsnetten en hoogspanningsnetbeheerder TenneT meer financiële ruimte te geven voor noodzakelijke investeringen, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ervoor te zorgen dat netbeheerders een deel van de kosten eerder mogen meenemen in hun netwerktarieven. Daarnaast zorgt de ACM ervoor dat regionale netbeheerders van gas hun kosten eerder vergoed krijgen, zodat in de toekomst grote stijgingen van het transporttarief worden voorkomen.

Redelijke prijs
De methodebesluiten die vastgesteld worden door de ACM zijn de basis voor de tariefregulering van de regionale elektriciteitsnetbeheerders. In de methodebesluiten heeft de autoriteit voor de komende 5 jaar de methodiek vastgelegd voor het berekenen van de toegestane inkomsten voor de netbeheerders. De ACM zorgt er zo voor dat afnemers een redelijke prijs betalen voor de diensten van de regionale netbeheerders elektriciteit.

De hoogte van de toegestane inkomsten is bepalend voor de tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en gas. Via deze regulering zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen om de kosten van investeringen te dekken. Anderzijds zorgt de ACM ervoor dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan redelijk, en prikkelt zij netbeheerders om efficiënt te werken.

Gevolgen voor consument
De netwerkkosten maken maar een klein deel uit van de totale energierekening van consumenten. De ACM verwacht dan ook dat de extra ruimte die netbeheerders krijgen per saldo niet tot een stijging van de tarieven voor consumenten zullen leiden. De extra ruimte voor de netbeheerders wordt namelijk gecompenseerd door de lage rentestand.

De ACM stelt de precieze hoogte van de tarieven jaarlijks met tariefbesluiten vast. Daarom is nu nog niet met zekerheid te zeggen hoe hoog de tarieven de komende 5 jaar zullen zijn. Naar verwachting kunnen de netwerkkosten voor een gemiddeld gezin hierdoor de komende jaren hooguit enkele euro’s per jaar stijgen. Door de extra ruimte die nu gegeven wordt aan netbeheerders gaan mensen en bedrijven volgens de ACM per saldo niet meer, maar wel iets eerder betalen. De ACM verwacht dat de netbeheerders deze extra ruimte ook daadwerkelijk inzetten voor de energietransitie en zal dit de komende jaren ook monitoren.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten