logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
16 april 2021

PWC: netbeheerders moeten komende 20 jaar 102 miljard euro investeren in gas- en stroomnet

De 3 grootste regionale netbeheerders – Liander, Stedin en Enexis – en hoogspanningsnet- beheerder TenneT moeten tot en met 2050 gezamenlijk 102 miljard investeren in het elektriciteitsnet en de regionale gasnetten.

Het geld is nodig voor de aanleg van hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabels en transformatorstations. Ook is vanaf de Noordzee en aan de kust grootschalig transport nodig van elektriciteit uit windparken op zee. De jaarlijkse investeringen in het elektriciteitsnetwerk verdubbelen hiermee ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. Investeringen in de regionale gasnetten blijven tot 2030 constant en dalen daarna. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van PWC.

Onvoldoende financieringsmogelijkheden
De rapporteurs stellen dat een tijdige ombouw van het energiesysteem in gevaar is door onvoldoende financieringsmogelijkheden. De netbeheerders die opdracht gaven voor het onderzoek pleiten daarom voor aanpassing van het huidige financieringssysteem om de energietransitie volgens plan te kunnen faciliteren.

De bestaande wettelijke regels – die overigens verschillen voor de landelijke en regionale netbeheerders – bepalen dat de netbeheerders hun investeringen gedurende een periode van 40 jaar verrekenen in de netbeheerderstarieven. PWC heeft op verzoek van de netbeheerders daarom onderzocht wat het effect van de investeringen is op de regionale netbeheerderstarieven. Op korte termijn zijn de effecten zeer gering, ook door de lage rente. Richting 2050 zullen de tarieven stijgen, maar onzeker is wanneer en hoe sterk. De bepaling van de tarieven is overigens niet aan de netbeheerders.

54 procent meer kosten per aansluiting
Volgens de PWC-onderzoekers stijgen de kosten voor eindverbruikers van de regionale netbeheerders Stedin, Liander en Enexis in 2050 per aansluiting in reële termen met 54 procent voor elektriciteit en 9 procent voor gas. Waarbij men uitgaat van een langdurig lage rentestand.

Bij een stijgende rente zullen de tarieven per aansluiting zelfs toenemen met 98 procent voor elektriciteit en 37 procent voor gas in 2050. Op korte termijn ontstaat een daling van tarieven voor gas als gevolg van de reguleringsmethodiek, terwijl elektriciteitstarieven nagenoeg gelijk- blijven. De tarieven van TenneT stijgen sneller dan de tarieven van de regionale netbeheerders door de hogere toename van investeringen. Op lange termijn is er meer onzekerheid. Onder meer de renteontwikkeling kan een significante impact hebben op de tarieven.

Energierekening
‘Op basis van dit rapport kun je wel de vraag stellen: hoe wil je zo’n enorme aanpassing van het energiesysteem, vergelijkbaar met de aanleg van het gasnet in de jaren ’60, financieren?’, stelt Danny Benima, chief financial officer van Stedin. ‘Wil je dit via de netbeheerderstarieven op de energierekening doen of op een andere manier? De netbeheerders blijven hoe dan ook met de betrokken partijen zoeken naar een oplossing om deze operatie te kunnen financieren.’

‘We kunnen deze investeringen niet uitstellen; voor ons is 2030 morgen en 2050 volgende maand’, vult Walter Bien aan, chief financial officer van Alliander. ‘In het huidige systeem gaan de kosten voor de baten uit. In een stabiele situatie functioneert dat goed, maar deze investeringen zijn van een geheel andere orde. De hoge investeringen die tot 2050 nodig zijn, leveren daardoor een financieringsprobleem op.’ Mariëlle Vogt, chief financial officer van Enexis Netbeheer: ‘Wij kunnen ons niet permitteren minder te investeren dan nodig is; we bouwen immers het energiesysteem dat de randvoorwaarde is voor verduurzaming van alle maatschappelijke sectoren. Het mag niet gebeuren dat de energietransitie vastloopt op een financieringsvraagstuk, terwijl de rente zo historisch laag is.’

Rondetafelgesprekken over oplossing
Op initiatief van de netbeheerders zijn er rondetafelgesprekken met alle partijen die een deel van een mogelijke oplossing kunnen bieden voor dit financieringsprobleem. Zo zit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan tafel omdat zij de methodiek voor kostenverdeling en de hoogte van de netbeheerderstarieven vaststelt; en zitten ook de aandeelhouders van de regionale netbeheerders – gemeenten en provincies – en de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat aan tafel.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten