logo
wvhj2023
© Vanderwolf Images | Dreamstime.com
© Vanderwolf Images | Dreamstime.com
14 december 2020

Akkoord Europese Raad: CO2-reductiedoel EU verhoogd naar 55 procent

De Europese Raad heeft een akkoord bereikt om het CO2-reductiedoel voor de Europese Unie te verhogen naar 55 procent. Vooral Polen lag lange tijd dwars, maar nu is de weg definitief vrijgemaakt voor het nieuwe doel.

Half september werd al bekend dat Europa in het kader van de Green Deal in 2030 niet 32 procent maar 38 tot 40 procent van zijn energie duurzaam moet opwekken. Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde daarbij namens de Europese Commissie het nieuwe CO2-reductiedoel van 55 procent – ten opzichte van 1990 – voor het kalenderjaar 2030.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, over het onderhandelingsresultaat: ‘Nu de onderhandeling achter de rug is, verzoeken de leiders het Europees Parlement en de Raad onmiddellijk het nodige te doen voor de goedkeuring van het gehele pakket van relevante instrumenten. Om de doelstelling van een klimaatneutrale EU in 2050 te verwezenlijken, zoals is afgesproken in de Overeenkomst van Parijs, moet de EU voor het komende decennium meer ambitie tonen en haar beleidskader voor klimaat en energie actualiseren. Met dat doel schaart de Europese Raad zich achter een bindende EU-doelstelling van een nettoreductie in de EU van uitgestoten broeikasgassen van ten minste 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990.’

30 procent totale uitgaven
De EU-leiders stellen de klimaatambitie te willen verhogen op een manier die duurzame economische groei aanwakkert, werkgelegenheid schept, de EU-burgers voordelen biedt op het gebied van gezondheid en milieu en bijdraagt tot het mondiale concurrentie­vermogen van de EU-economie, door groene innovatie te stimuleren.

Volgens de EU-leiders is het belangrijk dat er een beroep wordt gedaan op zowel overheidsfinanciering als particuliere financiering. Het overkoepelende doel is daarom om ten minste 30 procent van de totale uitgaven uit het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en NextGenerationEU naar klimaatactie te doen vloeien.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten