logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
23 februari 2021

Eindadvies SDE++ 2021: basisbedragen zon-pv verder omlaag, 5,9 tot 7,24 eurocent subsidie per kilowattuur

In het eindadvies voor de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de basisbedragen met nog eens 2 tot 6 procent verlaagd.

Minister Van ’t Wout maakte deze week bekend 5 miljard euro beschikbaar te stellen voor de SDE++ 2021. De subsidieregeling is open van 21 september tot en met 11 oktober 2021.

1 extra categorie zon-pv
Het PBL heeft nu zijn eindadvies voor deze openstellingsronde gepubliceerd. In het onderzoeksproces dat onderliggend is aan het advies, heeft het PBL ondersteuning gekregen van TNO en DNV GL.

Ten opzichte van het conceptadvies heeft het PBL 1 aanpassing doorgevoerd in het eindadvies voor de SDE++2021. De categorie ‘Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek’ is opgesplitst in 2 losse categorieën waarbij het basisbedrag voor gebouwgebonden installaties hoger is dan het basisbedrag voor grondgebonden en drijvende installaties. De geadviseerde categorieën voor zon-pv zijn nu:

  • Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, gebouwgebonden
  • Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, grondgebonden of drijvend op water
  • Zon-pv ≥1 megawattpiek, gebouwgebonden
  • Zon-pv ≥1 megawattpiek, grondgebonden
  • Zon-pv ≥1 megawattpiek, drijvend op water
  • Zon-pv ≥1 megawattpiek, zonvolgend op land
  • Zon-pv ≥1 megawattpiek, zonvolgend op water

Eigen verbruik fors omlaag
Voor het gemiddeld aandeel eigen verbruik is gebruikgemaakt van anoniem gemaakte meetgegevens van operationele SDE+-projecten uit de periode 2009-2020. Het gaat daarbij om ruim 10.000 gebouwgebonden pv-systemen en ongeveer 250 zonneparken. Het blijkt dat er een wijde bandbreedte is voor het berekende aandeel eigen verbruik.

Onderstaande tabel bevat de nu door het PBL voorgestelde waarde van het gemiddeld eigen verbruik van elektriciteit van pv-systemen die fors verlaagd zijn ten opzichte van het conceptadvies waar het PBL nog uitging van 60 en respectievelijk 15 procent eigen verbruik.

Categorie

Gebouwgebonden

Grondgebonden of drijvend

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek 

50 procent

40 procent

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek

30 procent

5 procent

Vollasturen aangepast
Ten opzichte van het conceptadvies is het aantal vollasturen aangepast voor gebouwgebonden pv-systemen. Het PBL rekent in het eindadvies met een gemiddelde jaarlijkse vermogens- en productieafname van 0,64 procent. Deze vermogensafname is verwerkt in het aantal vollasturen per jaar dat voor jaar 1 tot en met jaar 15 hoger ligt dan voor jaar 16 tot en met 20.

In onderstaande tabel is het aantal vollasturen uit het eerdere conceptadvies en het eindadvies weergegeven. Tussen haakjes staat het aantal vollasturen uit het eindadvies voor jaar 16 tot en met 20.

Productietype

Vollasturen Conceptadvies basisbedrag SDE++ 2021

Eindadvies basisbedrag SDE++ 2021

Zon-pv gebouwgebonden ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

950

900 (845)

Zon-pv grondgebonden of drijvend op water ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

950

950 (890)

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden

950

900 (845)

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, grondgebonden 

950

950 (890)

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water

950

950 (890)

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op land

1.045

1.045 (975)

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

1.190

1.190 (1.110)

Coronacrisis
Bij het verschijnen van het conceptadvies was de prijsontwikkeling van zonnepanelen ten gevolge van de coronacrisis onzeker. Daarom heeft voor het eindadvies een nieuwe beoordeling plaatsgevonden. Volgens de onderzoekers is er in 2020 een prijsdaling van 16 procent ten opzichte van het begin van het kalenderjaar geweest.

‘Er zijn verschillende oorzaken van de prijsschommelingen in 2020. In het begin van het jaar was er minder productie in Azië vanwege COVID-19’, aldus de onderzoekers. ‘Ook waren er in het voorjaar enkele grote incidenten in de Chinese toeleveringsindustrie van modulefabrikanten. Dit had een prijsopdrijvend effect. De mondiale vraag naar pv-modules nam gedurende 2020 af vanwege COVID-19 en dit had een drukkend effect op de prijs. Vanwege de schommelingen in 2020 is het niet verstandig om één ijkpunt te nemen voor de prijs van pv-modules. In het algemeen blijft de aanname staan dat de langjarige trend van kostendaling voor pv door zal gaan.’ 

Geadviseerde basisbedragen zon-pv in euro per kilowattuur
Ten opzichte van het conceptadvies zijn de basisbedragen in het eindadvies verder verlaagd, uiteenlopend van 2 tot ruim 6 procent. Voor pv-systemen kleiner dan 1 megawattpiek is de subsidie bijvoorbeeld verlaagd van 7,4 naar 7,24 eurocent per kilowattuur voor gebouwgebonden installaties en 6,85 eurocent per kilowattuur voor drijvende en grondgebonden installaties.

Productietype

Subsidie-intensiteit*

Conceptadvies basisbedrag SDE++ 2021**

Eindadvies basisbedrag SDE++ 2021**

Zon-pv gebouwgebonden ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

70

0,0740

0,0724

Zon-pv grondgebonden of drijvend op water ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek

72

0,0740

0,0685

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden

91

0,0670

0,0655

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, grondgebonden 

100

0,0630

0,0590

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water

148

0,0740

0,0693

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op land

100

0,0630

0,0590

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

148

0,0740

0,0693

* euro per ton CO2-reductie
** in euro per kilowattuur

Extra subsidie bifacial
Het PBL heeft voor zijn eindadvies ook de toepassing van bifaciale zonnepanelen onderzocht. De opbrengst van dergelijke zonnepanelen ligt volgens de onderzoekers op jaarbasis in Nederland tot zo’n 15 procent hoger ten opzichte van systemen met enkelzijdige zonnepanelen. De kosten zijn echter ook hoger.

Het PBL hierover: ‘De specifieke kosten per kilowattuur (basisbedrag) van een project met tweezijdige zonnepanelen liggen daarom nabij de specifieke kosten van een project met enkelzijdige zonnepanelen, mits alle geproduceerde elektriciteit subsidiabel is. Om dit mogelijk te maken, adviseren we om bij een SDE++-aanvraag met tweezijdige zonnepanelen toe te staan om een hoger vermogen (in kilowattpiek) aan te vragen dan het standaardpiekvermogen van de voorkant van de zonnepanelen.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten