Solar Magazine - Provincie Drenthe legt inpassingsplan Drentse Zonneroute A37 ter inzage
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Drenthe legt inpassingsplan Drentse Zonneroute A37 ter inzage
© Jarretera | Dreamstime.com

Provincie Drenthe legt inpassingsplan Drentse Zonneroute A37 ter inzage

De provincie Drenthe legt van donderdag 8 juli tot en met donderdag 9 september het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Drentse Zonneroute A37 ter inzage. Iedereen die wil kan een zienswijze indienen.

Een zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingediend. Het inpassingsplan is digitaal te raadplegen, op het provinciehuis in Assen en in de gemeentehuizen van Hoogeveen, Emmen en Coevorden.

140 megawattpiek
Het inpassingsplan maakt de plaatsing van zonnepanelen op de rijksgronden langs de A37 ruimtelijk mogelijk. Er is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan, dat fungeert als bestemmingsplan voor de 3 gemeenten waar de zonneroute doorheen loopt.

De Drentse Zonneroute moet gerealiseerd worden op een traject van 42 kilometer tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Op het traject kan naar verwachting 140 megawattpiek aan zonnepanelen worden geplaatst.

Inloopbijeenkomsten
In de laatste 3 weken van de periode waarin het ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage ligt, worden inloopbijeenkomsten gehouden in Hoogeveen, Nieuwlande, Emmen en Coevorden. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunnen belangstellenden de stukken inzien, vragen stellen en is er de mogelijkheid om een mondelinge zienswijze in te dienen.

De data voor deze bijeenkomsten worden in augustus bekend. Het definitieve provinciale inpassingsplan wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Rijksgronden
De verkenning Drentse Zonneroute A37 maakt deel uit van het ‘Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)gronden’. Uit de verkenning blijkt dat ruim 200 hectare van het gebied rondom de A37 geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. De zonneroute is opgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 en past binnen de ambitie van de 3 gemeenten en provincie in het streven naar meervoudig ruimtegebruik.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2022

Realtime interface op komst: ‘Noodrem leidt tot enorme hoeveelheid extra aansluitcapaciteit  wind- en zonne-energie’ Professor Wim Sinke zwaait af: ‘We still ain’t seen nothing yet’ Zonnemarkt: ‘Einde...
Vacatures
kWh People zoekt:

Business Developer Benelux

Fulltime (40 uur) - Benelux
Janszon BV zoekt:

Projectleider Zonne-Energie

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!