logo
wvhj2023
hero-image
16 april 2021

Regionale Energiestrategie 1.0: Drenthe verhoogt ambitie zonneparken, minder zonnepanelen op daken

Drenthe heeft in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 het ‘2030’-bod voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit gehandhaafd op 3,5 terawattuur, maar de onderliggende ambitie voor zonneparken verhoogd.

Het conceptbod van de RES-regio – onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030 – bedroeg 3,455 terawattuur met 1,12 terawattuur zonneparken en 0,96 terawattuur zonnedaken. In de RES 1.0 is dit aangepast naar 3,499 terawattuur met 1,2485 terawattuur zonneparken en 0,893 terawattuur zonnedaken.

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Wind

1,110 terawattuur

1,123 terawattuur

Zon op land

1,122 terawattuur

1,249 terawattuur

Zon op dak

0,955 terawattuur

0,893 terawattuur

Techniek-neutrale ambities

0,268 terawattuur

0,234 terawattuur

Totaal

3,455 terawattuur

3,499 terawattuur

Wijziging methodiek
De aanpassing van het bod komt mede voort uit een wijziging van de methodiek. In de concept-RES ging Drenthe uit van 2 componenten: projecten in de pijplijn en aanvullende ambities. Met dit onderscheid was volgens de regio echter niet inzichtelijk wat de progressie was van de realisatie van projecten in de pijplijn. Ook bleek er geen eenduidig beeld te zijn over wat wordt verstaan onder projecten in de pijplijn. Om beter zicht te hebben op de voortgang van de hernieuwbare opwekking van elektriciteit, is in de RES 1.0 de opbouw van de Drentse bijdrage methodisch gewijzigd.

Voor zonne-energie op land en windenergie maakt men nu onderscheid in: projecten die zijn gerealiseerd / in aanbouw zijn, projecten waarvoor de vergunning is verleend / in procedure is / in voorbereiding is, ambities richting 2030. Voor zon-op-dak is het onderscheid: projecten die met SDE zijn gerealiseerd, projecten die zijn gerealiseerd zonder SDE (>15 kilowattpiek), projecten waarbij de SDE is beschikt en ambities richting 2030.

Zon op land per gemeente
Onderstaande tabel bevat de RES-doelen voor zon op land per gemeente, uitgedrukt in terawattuur.

Gemeenten

Gerealiseerd / in aanbouw

Vergunning: Verleend / in procedure / voorbereiding

Ambities

Totaal zon op land

Aa en Hunze

0,001 

0,003 

0,060 

0,064 

Assen

0,011 

0,040 

0,049 

0,100 

Borger-Odoorn

0,139 

0,103 

0,010 

0,252 

Coevorden

0,035 

0,062 

0,090 

0,187 

De Wolden

-

-

0,001 

0,001 

Emmen

0,053 

0,143 

0,057 

0,253 

Hoogeveen

0,056 

0,142 

0,040 

0,238 

Meppel

0,000 

0,005 

-

0,005 

Midden-Drenthe

0,021 

0,038 

0,056 

0,115 

Noordenveld

0,001 

0,003 

-

0,004 

Tynaarlo

0,030 

-

-

0,030 

Westerveld

-

-

-

-

Totaal

0,347 

0,539 

0,3625 

1,2485 

Zon op dak per gemeente
Onderstaande tabel bevat de RES-doelen voor zon op dak per gemeente, uitgedrukt in terawattuur.

Gemeenten

SDE gerealiseerd

SDE beschikt

Niet SDE gerealiseerd

Ambitie

Totaal zon op dak

Aa en Hunze

0,006

0,007

0,006

0,039

0,058

Assen

0,007

0,014

0,011

0,068

0,100

Borger-Odoorn

0,004

0,004

0,008

0,030

0,046

Coevorden

0,009

0,029

0,011

0,100

0,149

De Wolden

0,007

0,003

0,004

0,046

0,060

Emmen

0,013

0,060

0,019

0,047

0,139

Hoogeveen

0,004

0,015

0,013

0,066

0,098

Meppel

0,003

0,010

0,005

0,042

0,060

Midden-Drenthe

0,005

0,011

0,010

0,042

0,068

Noordenveld

0,003

0,009

0,009

0,015

0,036

Tynaarlo

0,005

0,010

0,008

0,009

0,032

Westerveld

0,003

0,001

0,004

0,039

0,047

Totaal

0,069

0,173

0,108

0,543

0,893


Inpassen in landschap
De gemeenten toetsen de plannen voor energieprojecten aan de gemeentelijke regels voor het inpassen van zonne- en windenergie in het landschap. Deze plannen moeten ook voldoen aan de provinciale omgevingsverordening. Een andere afspraak is dat wordt gestreefd naar meervoudig ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op grote daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen, parkeerplaatsen of zandwinplassen en langs wegen.

Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten