logo
wvhj2023
hero-image
27 mei 2021

Vlaanderen: 20 miljoen euro voor groene warmte, restwarmte en warmtenetten, geen subsidie voor nieuwbouw

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) houdt in het najaar van 2021 een nieuwe call groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stelt 20 miljoen euro beschikbaar.

In 2022 krijgt de call een budget van 25 miljoen euro ter beschikking. Verder zijn er voor de tweede call van dit jaar meerdere nieuwe spelregels om de kostenefficiëntie van de steunregeling en de garantie op uitvoering van de projecten te verhogen. Wel wordt momenteel nog advies ingewonnen bij de Raad van State. De eerste call, met een budget van 15 miljoen euro, werd half maart afgerond.

Te weinig aandacht
Dankzij het verhoogde budget zal Vlaanderen nog meer projecten die restwarmte hergebruiken, kunnen steunen;  groenewarmte-installaties en warmtenetten die hun duurzame warmte delen met de buurt. Zo worden de  investeerders meteen aangemoedigd om voor de meest energie-efficiënte concepten te kiezen. Zo wordt ook meer steun voorzien voor warmtenetten op lage temperatuur.  Hoe lager de temperatuur van de warmte in een warmtenet, hoe minder verliezen en hoe meer restwarmte kan gerecupereerd worden.

‘Vlaanderen is ambitieus als het gaat over hernieuwbare energie. In het verleden werd er vooral ingezet op hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zon en wind’, stelt Demir. ‘Maar ook warmte is cruciaal in de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving. Ik ben vastberaden te versnellen in de productie van groene warmte en het aanleggen van warmtenetten om restwarmte van de industrie te recupereren en nuttig te gebruiken. Door bijkomende middelen hiervoor te voorzien en uitdrukkelijk niet in de energiefactuur door te rekenen, wil ik de Vlaamse ondernemers blijven enthousiasmeren voor een toekomstgericht warmteproject. Deze vorm van energie kreeg in het verleden veel te weinig aandacht.’

Geen subsidie voor nieuwbouw
De call geeft steun aan de meest kostenefficiënte projecten met de grootste CO2-besparing. De steunaanvragen worden vanaf het najaar niet meer in categorieën verdeeld, maar zullen rechtstreeks met elkaar concurreren. Het steunsysteem wordt kostenefficiënter gemaakt door de 10 procent slechtst gerangschikte projecten uit te sluiten. Om de garantie op uitvoering te vergroten, zal elke investeerder ook een waarborg moeten geven.

Vanaf het najaar is er geen steun meer voorzien voor projecten die dienen voor nieuwbouw, omdat sowieso de investering in een minimumaandeel hernieuwbare energie verplicht is. Zo wordt het beschikbare budget opengesteld voor bestaande gebouwen en de industrie waar de uitdagingen voor investeringen in duurzamewarmtevoorzieningen nog zeer groot zijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten