Solar Magazine - Nederlandse rechter spreekt Duits bedrijf vrij van omzeilen importheffingen op zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nederlandse rechter spreekt Duits bedrijf vrij van omzeilen importheffingen op zonnepanelen
© Andre Muller | Dreamstime.com

Nederlandse rechter spreekt Duits bedrijf vrij van omzeilen importheffingen op zonnepanelen

De rechtbank Noord-Holland heeft een naheffing geschrapt die door de Nederlandse Belastingdienst / Douane werd opgelegd aan een Duits bedrijf voor het omzeilen van de Europese importheffingen op zonnepanelen.

Volgens de rechtbank is ten onrechte geconcludeerd dat de handelingen van het bedrijf waren gericht op het ontduiken van douanerechten. De uitnodiging tot betaling van de Belastingdienst / Douane kan om die reden niet in stand blijven.

169.192,07 euro
Het kantoor Arnhem van de Belastingdienst/Douane heeft het in het Duitse Heidelberg gevestigde bedrijf in 2018 een uitnodiging tot betaling (utb) van 169.192,07 euro, bestaande uit 161.889,04 aan antidumpingrechten op zonnepanelen en 7.303,03 aan rente. Tegen die aanslag heeft het Duitse bedrijf bezwaar aangetekend dat afgelopen december bij de rechtbank in Haarlem is behandeld.

Het bedrijf heeft 4 containers met ieder 728 zonnepanelen geïmporteerd. De Duitse douaneautoriteiten hebben de Nederlandse Douane in oktober 2015 per brief gemeld dat zij de met deze aangiften in het vrije verkeer gebrachte goederen aan het onderzoeken waren, omdat zij vermoedden dat de zonnepanelen niet van oorsprong uit Canada waren, maar van oorsprong uit China. In november 2017 heeft Duitsland de Nederlandse Douane gemeld dat ofwel bij de productie in Canada zonnecellen zijn gebruikt die de Chinese oorsprong hebben; ofwel complete zonnepanelen vanuit China naar Canada zijn overgebracht en die via Canada alleen zijn vervoerd/doorgevoerd naar de Europese Unie.

SunSniffer
Het Duitse bedrijf stelt dat de aan hem geleverde zonnepanelen in Canada zijn geassembleerd en voorzien van een Sunsniffer (red. een meetmodule die de prestatie van de zonnepanelen monitort).

Het aanbrengen van Sunsniffers vormt volgens het bedrijf ‘een ingrijpende en economisch verantwoorde bewerking, die hetzij tot fabricage van een nieuw product heeft geleid, hetzij een belangrijk fabricagestadium vertegenwoordigt als bedoeld in artikel 24 van het Communautair Douanewetboek (CDW)’. Zelfs als zou worden geoordeeld dat de goederen van Chinese oorsprong zijn, stelt het Duitse bedrijf zich op het standpunt dat de goederen niet onder de antidumpingverordening vallen. Dit omdat zij geen ‘gewone’ zonnepanelen heeft geïmporteerd, maar SunSniffer-zonnepanelen. Het gaat om een gepatenteerde variant van een zonnepaneel gecombineerd met meet- en communicatieapparatuur, die niet in de Europese antidumpingverordening staat genoemd en beschreven. Het Duitse bedrijf verwijst daarbij naar het zogenaamde Steinel-arrest, waarbij het Hof van Justitie in 2013 heeft geconcludeerd dat nieuwe productsoorten alleen aan antidumpingmaatregelen kunnen worden onderworpen indien komt vast te staan dat zij dezelfde kenmerken vertonen als het oorspronkelijk door die verordeningen bedoelde product.

Steinel-arrest
De rechter is van mening dat de Belastingdienst / Douane met zijn verwijzing naar onder meer de invoergegevens van de Canadese Douane en de Nederlandse douaneaangiften met de daarbij behorende documenten voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de zonnepanelen van Chinese oorsprong waren en hun Chinese oorsprong hebben behouden.

Anders dan het Duitse bedrijf is de rechtbank van mening dat de inbouw van de Sunsniffer-sensor er niet toe leidt dat de antidumpingverordening in dit geval toepassing mist. ‘De aanwezigheid van de Sunsniffer-sensor brengt immers geen wijziging aan in de werking van de zonnepanelen als zodanig, maar maakt het mogelijk de werkzaamheid te controleren’, aldus de rechter. ‘De prijs is weliswaar hoger dan de prijs van zonnepanelen zonder Sunsniffer, omdat daarin ook een opslag voor de (monitoring) gedurende de garantieperiode is opgenomen. De productiekosten van de Sunsniffer bedragen slechts 1 euro. Op grond van deze gegevens kan niet worden geoordeeld dat er een andere verhouding is tussen prijs en kwaliteit, als bedoeld in het Steinel-arrest.’

Geen opzet
De rechtbank concludeert dat de verweerder er terecht van is uitgegaan dat de Sunsniffer-zonnepanelen aan antidumpingrechten onderhevig zijn. Toch heeft de rechtbank besloten om de naheffing van de Belastingdienst / Douane te schrappen, maar wel om een andere reden: er zou geen sprake zijn van opzet.

De Belastingdienst / Douane heeft volgens de rechtbank namelijk onvoldoende feiten en omstandigheden vastgesteld om te kunnen concluderen dat enig handelen of nalaten van het Duitse bedrijf was gericht op het ontduiken van douanerechten. Om die reden wordt het Duitse bedrijf vrijgesproken en moet de Belastingdienst / Douane de proceskosten en het griffierecht voor een totaalbedrag van 1.413 euro betalen.

Saillant detail: in een tweede rechtszaak, die draait om de import van 2 containers met zonnepanelen, is hetzelfde bedrijf door de rechtbank wel veroordeeld tot het betalen van antidumpingrechten en compenserende rechten voor een totaalbedrag van 109.967,86 euro. In die rechtszaak zijn de zonnepanelen uit China geïmporteerd via Taiwan.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Duurzame Technieken

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!