logo
wvhj2023
© Daniel127001 | Dreamstime.com
© Daniel127001 | Dreamstime.com
3 maart 2021

Bedrijf moet naheffing van 600.000 euro betalen voor omzeilen importheffingen zonnepanelen

De rechtbank van Noord-Holland heeft een bedrijf in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een naheffing van ruim 600.000 euro vanwege het omzeilen van importheffingen op Chinese zonnepanelen.

Het betreffende bedrijf claimde volgens de rechter ten onrechte dat de zonnepanelen uit Taiwan afkomstig waren.

Antifraudebureau
De inspecteur van de Belastingdienst/Douane, werkzaam voor het Belastingkantoor Arnhem, heeft volgens de rechter bij zijn motivatie voor de naheffing terecht gebruikgemaakt van een onderzoeksrapport van het Europese antifraudebureau OLAF.

In de betreffende zaak heeft de Belastingdienst / Douane in juli 2016 een uitnodiging tot betaling (utb) verstuurd voor een bedrag van 612.558,65 euro. Daarbij gaat het om 504.015,90 euro aan antidumpingrechten en 108.542,75 euro compenserende rechten.

OLAF niet bevoegd
Het bezwaar dat tegen deze aanslag werd ingediend, werd door de Belastingdienst zelf al in september 2018 ongegrond verklaard. De inspecteur heeft namelijk op basis van de door het OLAF-onderzoek verkregen informatie – en in combinatie met de bescheiden bij de aangiften van de eiseres – geconcludeerd dat de in de aangiften vermelde oorsprong Taiwan niet correct is. De oorsprong van de zonnepanelen is volgens de Belastingdienst / Douane in werkelijkheid China.

De eiseres stelde nu tegenover de rechtbank dat dit rapport niet als bewijs kan dienen, omdat OLAF niet bevoegd was tot het uitvoeren van het externe onderzoek. Bovendien stelt de eiseres dat de naheffing in de Nederlandse taal is opgesteld en zonder een vertaling aan de eiseres is toegezonden terwijl deze de Nederlandse taal niet machtig is. De Belastingdienst / Douane zou daarmee volgens het bedrijf niet voldaan hebben aan de eisen die worden gesteld in de Europese en nationale wet- en regelgeving. De rechtbank gaat in dat laatste bezwaar echter niet mee. Van een deelnemer aan het internationale handelsverkeer mag volgens de rechter worden verwacht dat hij weet hoe hij met een in een buitenlandse taal opgesteld stuk moet omgaan. Ook stelt de rechtbank dat er geen reden is om te twijfelen aan de inhoud van het OLAF-rapport.

Containernummers
OLAF en de Nederlandse douane hebben aan de hand van goederenstromen matches gemaakt, waarbij de in de aangiften van eiseres vermelde containernummers vrijwel allemaal worden gelinkt aan de in de exportoverzichten van de Taiwanese douaneautoriteiten opgenomen containernummers. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres tegen deze matches te weinig bezwaar ingebracht. De eiseres is met geen enkel concreet aanknopingspunt gekomen dat doet twijfelen aan de gemaakte matches, terwijl dit naar het oordeel van de rechtbank wel had moeten gebeuren. De zonnepanelen zijn eigendom van eiseres, zodat zij met meer productinformatie had kunnen en moeten komen.

Gelet op deze feiten heeft de Belastingdienst volgens de rechter voldaan aan zijn bewijslast dat de zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. Ook is in het missierapport beschreven op welke feiten en omstandigheden OLAF de conclusie trekt dat de zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. De antidumpingrechten en de compenserende rechten zijn terecht volgens de rechter, en daarom terecht nagevorderd. Dat betekent dat het beroep ongegrond wordt verklaard.

Eerdere naheffingen
De afgelopen jaren vonden er meerdere rechtszaken over naheffingen voor het omzeilen van importheffingen plaats. Zo stelde een rechter eerder al dat een logistiek dienstverlener uit Duitsland terecht 4 naheffingen kreeg. Bij een van die rechtszaken hield ook een navordering van 734.415 euro stand.

Wel verlaagde de rechtbank in Noord-Holland de navordering op een bedrijf voor het omzeilen van de importheffingen met ruim 1,7 miljoen euro.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten