logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
3 mei 2021

Holland Solar over SDE++ 2021 : te krappe businesscase voor zonnepanelen, doorgang veel projecten in gevaar

Verbreding van de subsidieregeling SDE+ naar de SDE++ heeft tot te forse wijzigingen geleid. Holland Solar stelt dat veel pv-projecten waarschijnlijk niet doorgaan door een te krappe businesscase en teveel risico’s.

Holland Solar stelt met de eerstvolgende subsidieronde in het vooruitzicht namens haar leden dat de bereidheid om te investeren in zonne-energie nog steeds enorm is, niet alleen in de financiële markt, maar ook bij gebouweigenaren en burgers. De branchevereniging wijst echter op een groot gevaar: de gewijzigde subsidievoorwaarden met de komst van Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) en meer specifiek de openingsronde van de subsidieregeling die in september voorzien is.

2,4 miljard euro
In januari werd bekend dat afgelopen najaar voor de eerste openstellingsronde van de SDE++ voor 2,1 miljard euro subsidie aangevraagd is voor CO2-afvang en -opslag en 2,4 miljard euro voor zonnepanelen. Komend najaar wordt de subsidieregeling voor de tweede keer opengesteld.

De leden van Holland Solar stellen in reactie op die tweede openingsronde en het bijbehorende eindadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de SDE++ 2021 het met de huidige uitgangspunten rond de financiering van grote zonne-energieprojecten enorm lastig maakt om zonneparken op daken, grond en water te realiseren. ‘Ook, en misschien wel juist, projecten die veel maatschappelijke steun hebben omdat de omgeving mee kan profiteren, zullen hoogstwaarschijnlijk niet kunnen voldoen aan de lage rentes en verhoudingen tussen geleend en eigen ingebracht geld. Dit is spijtig, omdat hiermee direct het remblokje op de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland wordt gezet. Wij roepen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het PBL dan ook op om onder andere de financieringsuitgangspunten aan te passen.’

3 keer zonde
‘De huidige SDE++ regeling is 3 keer zonde’, vervolgt Holland Solar. ‘Voor ieder zonnepaneel dat we niet plaatsen, laten we de zon voor niets opgaan. En zonde voor een stabiele sector die inmiddels een belangrijke speler is voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Bovenal zien we een grote groei van interesse voor zonnepanelen en een grote moeite in de samenleving om tot goed gedragen projecten te komen. Zonde om maatschappelijke energie te verspillen, zeggen wij dus ook.’

54 in plaats van 35 terawattuur
In discussies wordt volgens Holland Solar onder meer door het ministerie regelmatig gesteld dat het aandeel zonnestroom te fors wordt. ‘Dat zou een mooie luxe zijn. Nederland ligt nu niet op koers voor het halen van alle klimaatafspraken, voornamelijk die in de mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving’, stelt Holland Solar. ‘Al gaat de ontwikkeling van zonnestroom goed, er zal een groei ontstaan van elektriciteitsvraag. Bij studies naar groene waterstof en de duurzame elektrificatie van de industrie komt steeds het tekort aan duurzaam opgewekte elektriciteit naar voren. Vraagontwikkeling en duurzame opwek moeten dus hand in hand gaan. We hebben dus meer nodig, op zee en op land en dak; uiteindelijk dus meer dan de nu geplande 35 terawattuur aan zon en wind op land. Onze verwachting is dat in 2030 dit eerder vraagt om rond de 54 terawattuur zonnestroom.’

Rangschikking verslechterd
Holland Solar stelt het spijtig te vinden dat zij moet concluderen dat zonnestroom op daken en zonnestroom op land in 2021 gezakt zijn in de rangschikking van de technieken die aan bod komen in de SDE++. ‘De subsidie-intensiteit voor zon op dak is ruim verdriedubbeld: van 24 euro per ton CO2 in het conceptadvies naar 91 euro per ton CO2 in het eindadvies van de SDE++ 2021. Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld projecten die CO2 afvangen en opslaan eerder subsidie kunnen ontvangen dan het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen op daken. Dit komt de zonneladder zoals verankerd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Regionale Energiestrategieën (RES’en) die veelal kiezen voor zon-pv niet ten goede. Daar komt bovenop dat er in 2021 nog steeds niet gerekend zal worden met de volle hoeveelheid CO2 die een zonnestroominstallatie reduceert. De motie Dik-Faber die vraagt om met 25 jaar te rekenen wordt mogelijk pas in de SDE++-ronde van 2022 ingevoerd. Juist het uitvoeren van deze motie had zonnestroomsystemen een betere rangschikking op kunnen leveren.’

Openingsdatum ongunstig
Tot slot stelt Holland Solar dat de geplande openingsdatum – van 21 september tot en met 11 oktober 2021 – ongunstig is. ‘Het feit dat de RES’sen vastgesteld worden in juli 2021 – wat 3 maanden vertraagd is door de coronacrisis – en de zomerperiode vlak voor de openingstelling afloopt, zal ervoor zorgen dat veel projecten net geen vergunning hebben verkregen en dus niet kunnen indienen.’

Holland Solar verzoekt het ministerie daarom om de SDE++ eind oktober dan wel begin november 2021 open te stellen, zoals ook afgelopen kalenderjaar het geval was.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten