logo
wvhj2023
foto: Rijksoverheid
foto: Rijksoverheid
23 april 2019

Minister Ollongren gaat belemmeringen voor woningcorporaties bij uitrol zonnepanelen wegnemen

De rijksoverheid wil het voor woningcorporaties mogelijk maken om gehele daken van appartementencomplexen te benutten voor zonnepanelen. Dit meldt minister Ollongren in antwoord op Kamervragen.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde de Tweede en Eerste Kamer afgelopen februari een brief over maatregelen op de huurmarkt en de evaluatie van de herziene Woningwet. Naar aanleiding van deze brief werden maar liefst 161 Kamervragen gesteld. In een 88 pagina’s tellende brief heeft Ollongren nu antwoord gegeven op al deze vragen.

Kamervragen Solar Magazine-artikel
Minister Ollongren wil nog vóór de zomer van 2020 een voorstel tot wetswijziging indienen bij de Tweede Kamer. Als het aan de minister ligt, moeten de wijzigingen in de wet die bijdragen aan het verduurzamen van het portfolio van de woningcorporaties per 1 januari 2021 van kracht worden. Ollongrens doel is namelijk om de gewenste maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming nog deze kabinetsperiode in werking te laten treden.

PvdA-Kamerleden William Moorlag en Henk Nijboer stelden naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine Kamervragen gesteld over woningcorporaties die belemmerd worden bij de uitrol van zonnepanelen. Een klokkenluider trok dit jaar bij de redactie van Solar Magazine aan de bel

Autoriteit Woningcorporaties
Over de door de redactie geschetste problematiek schrijft Ollongren nu het volgende: ‘Thans geldt dat ten aanzien van de verduurzaming van de energievoorziening, deze op grond van de wet rechtstreeks verband moet houden met de bewoning en het proportioneel dient te zijn met de energievraag van de bewoners van het betreffende complex. In de praktijk kan dit corporaties belemmeren om het dak van de woning/het complex optimaal in te zetten voor de verduurzaming van de energievoorziening. Ik ben voornemens om de diensten die corporaties mogen leveren aan bewoners in het algemeen en aan andere eigenaren binnen gespikkeld bezit, en aan Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in het bijzonder, te verruimen. Daarbij wordt ook expliciet gekeken naar het onderscheid, in de huidige artikelen, tussen de toegestane diensten in meerderheid en in minderheidspositie binnen VvE’s. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet toe op het naleven van de Woningwet door woningcorporaties. De definitieve vormgeving van de wet- en regelgeving kan in de parlementaire behandeling nog wijzigen. Nadat uw Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd, kan de Aw waar mogelijk anticiperend handhaven.’

Gehele dak benutten
Het voornemen van Ollongren is om woningcorporaties dezelfde mogelijkheden te geven als andere vastgoedeigenaren bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen aan eigen gebouwen en de daarbij behorende grond. ‘Dit kan bijvoorbeeld door het laten vervallen van de voorwaarden van rechtstreekse verbinding met de bewoning voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Daarmee wordt het mogelijk dat corporaties het gehele dak kunnen benutten voor de aanleg van zonnepanelen zonder dat deze een aansluiting hebben met de woongelegenheden of de gemeenschappelijke ruimten. De opgewekte stroom kan dan rechtstreeks aan het elektriciteitsnet worden geleverd. De wettelijke vormgeving wordt nader uitgewerkt’, schrijft Ollongren.

Salderingsregeling
In haar antwoord op de Kamervragen komt Ollongren ook nog kort terug op de invoering van de opvolger van de salderingsregeling. ‘Met het vormgeven van de opvolger van de salderingsregeling wordt gezorgd dat de regeling werkbaar is voor zowel bestaande als nieuwe zonnepanelen bij huishoudens met een koop- of huurwoning met een dak dat hiervoor geschikt is. Voor deze doelgroepen worden verder dezelfde uitgangspunten gehanteerd.'

Voor huishoudens met een koop- of huurwoning zonder eigen dak dat voor zonnepanelen geschikt is, blijft de mogelijkheid van duurzame-elektriciteitsproductie via een lokale energiecoöperatie bestaan. Deze afspraak is ook opgenomen in het Ontwerp Klimaatakkoord.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten