logo
wvhj2023
© ODE
© ODE
8 februari 2021

ODE: ‘Investeringsklimaat Vlaamse zonne-energiemarkt ongewis in tussenjaar 2021’

De Vlaamse investeringsbereidheid in pv en thuisbatterijen is ongewis voor de korte termijn, stelt ODE. ‘2021 is een overgangsjaar. De overheid en de sector moeten bouwen aan rust, duidelijkheid en vertrouwen.’

2021 was nog maar nauwelijks uit de startblokken toen het Grondwettelijk Hof de Vlaamse markt voor residentiële zonne-energiesystemen opschudde. De rechtbank in Brussel vernietigde het recht voor eigenaren van zonnepanelen om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden.

Spelregels
Het stof dat dat besluit deed opwaaien, is nog niet neergedaald; zowel politiek als bij de burger. Dat onderstreept Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) waartoe PV Vlaanderen behoort. Hij heeft alle effecten van die uitspraak dan ook nog niet helder voor ogen. Het ligt voor de hand dat het vertrouwen van consumenten die een investering in zonne-energie overwegen, is geschaad. Aan de andere kant was de minister snel met het vaststellen van een compensatie voor de 101.000 huishoudens die al een digitale meter hebben en al investeerden in zonnepanelen. ‘Met die snelle reactie waren wij als ODE tevreden. Desalniettemin was dit niet de eerste keer in België dat de spelregels voor pv tijdens het spel worden aangepast. Dat dit moet stoppen, is evident. Wij hebben het belang van consistent en eenduidig beleid nog eens stevig aangestipt bij de regering.’

Afwachten
Sinds 2021 kent Vlaanderen een nieuw ondersteuningssysteem voor pv. Particulieren die systemen met een maximaal AC-omvormervermogen van 10 kilovoltampère aanschaffen, krijgen een maximale premie van 1.500 euro. Voor pv-installaties met een omvormervermogen groter dan 40 kilovoltampère komt er een tendersysteem voor investeringssubsidies. Van Evercooren: ‘Of die premies voor huishoudens hoog genoeg zijn en die zakelijke calls hout snijden, moet nog blijken; zeker met de huidige onrust in de residentiële markt. Het is dus gewoonweg afwachten. Werken ze niet afdoende, dan is aanpassing nodig. Wanneer je een systeem omgooit, is er per definitie sprake van een breuk, ook in een groeimarkt. In dit geval hopen wij dat het een breukje zal zijn. Hoe dan ook, 2021 is een tussenjaar voor de Vlaamse zonne-energiemarkt.’

Thuisbatterij
De vraag is wat de zonne-energiesector kan doen om het vertrouwen van consumenten te maximaliseren. Wannes Demarcke, beleidsmedewerker PV-Vlaanderen, neemt hier stelling in. De centrale boodschap, vanuit de overheid en de sector, moet volgens hem zijn dat investeren in pv altijd zinvol is.

‘Iedereen wil verduurzamen. Door het plaatsen van zonnepanelen werk je mee aan de energietransitie. Daarnaast is het rendement op een pv-installatie altijd hoger dan wanneer je je spaargeld bij de bank parkeert. Een pv-installatie die in 2021 geplaatst wordt, zal zich altijd terugverdienen. Maar veranderend beleid en consumentengedrag kunnen een positieve of negatieve impact hebben op de exacte terugverdientijden. Het is daarom ook moeilijk te voorspellen of die thuisbatterij in 2021 mainstream wordt. De verkoop in Vlaanderen neemt sterk toe. Tegelijkertijd zal een thuisbatterij zeker niet bij alle consumenten financieel rendabel zijn. Het is ook niet gemakkelijk om specifieke businesscases te berekenen, omdat het zelfverbruik vaak nog moeilijk in te schatten is en het nettarief begin 2022 wordt aangepast. Dat nettarief zal gedeeltelijk worden gebaseerd op de maandelijkse piek in het onttrekken van stoom aan het net. Wij hebben VREG gevraagd zo snel mogelijk met een indicatie van de nieuwe tarieven te komen, maar dat is jammer genoeg nog niet gebeurd.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten