logo
wvhj2023
© Wessel Cirkel | Dreamstime.com
© Wessel Cirkel | Dreamstime.com
15 december 2020

Spitsstrook elektriciteitsnet definitief per 1 januari vrijgegeven

Minister Wiebes heeft het ministeriële besluit gepubliceerd waarmee de vluchtstrook van het elektriciteitsnet definitief per 1 januari wordt vrijgegeven voor het aansluiten van windmolens, zonnedaken en zonneparken.

Het gebruik van de vluchtstrook is een van de 6 kortetermijnoplossingen die de minister in de zomer van 2019 presenteerde om de problemen met het steeds voller wordende elektriciteitsnet het hoofd te bieden. Minister Wiebes publiceerde eind vorig jaar het ministeriële besluit waarmee op korte termijn meer capaciteit in het stroomnet beschikbaar moet komen door reservecapaciteit in het hoogspanningsnet in te zetten als spitsstrook en van n-1 naar n-0 te gaan. Wiebes deelde de Tweede Kamer vervolgens afgelopen juni nog mede dat de vluchtstrook van het hoogspanningsnet na de zomer al vrijgegeven zou worden, maar afgelopen oktober meldde de minister dat dit alsnog pas in 2021 zou gebeuren.

3 gigawattpiek ruimte
Netbeheer Liander stelde deze maand al tegenover de redactie van Solar Magazine dat er op korte termijn veel ruimte vrijkomt in het stroomnet in gebieden die op dit moment te kampen hebben met transportschaarste.

Als de netbeheerders de storingsreserve mogen loslaten, hoeven zij minder transportbeperkingen op te leggen. Bij storings- en onderhoudssituaties wordt de zon- of windinstallatie tijdelijk afgeschakeld, zodat de leveringszekerheid voor andere netgebruikers onveranderd hoog blijft. Het loslaten van de storingsreserve creëert tot 3 gigawattpiek aan extra aansluitmogelijkheden voor duurzame-energiesystemen.

N-1
Om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te borgen, is in de Elektriciteitswet 1998 de norm opgenomen dat een net met een spanningsniveau van 110 kilovolt en hoger, zodanig is ontworpen en in werking is dat het transport van elektriciteit ook verzekerd is indien zich een uitvalsituatie voordoet. Een uitvalsituatie is een onvoorziene gebeurtenis waarbij een netelement uitvalt en mogelijk het transport van elektriciteit onderbroken wordt. Deze norm wordt ook wel de enkelvoudige storingsreserve of het n-1 criterium genoemd.

Sommige aanpassingen van het stroomnet om aan n-1 te kunnen voldoen, leiden tot hoge investeringen, terwijl deze investeringen niet significant bijdragen aan het verbeteren van de leveringszekerheid. Bij het bepalen van de vrijstellingen van n-1 wordt een afweging gemaakt tussen de maatschappelijke gevolgen van een onderbreking van levering van elektriciteit, de kans dat de uitvalsituatie zich voordoet en de kosten van de maatregelen om deze kans te verkleinen of voorkomen. De weging van de factoren heeft uiteindelijk geleid tot de vrijstellingen die minister Wiebes nu in het ministeriële besluit heeft opgenomen. De vrijstellingen gelden voor specifieke netelementen, zoals de transformatoren, de railsystemen en circuits.

ACM
Naast de generieke vrijstellingen uit het ministeriële besluit kunnen er specifieke locaties zijn waarvoor een ontheffing aangevraagd kan worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft de bevoegdheid om op aanvraag van een netbeheerder een ontheffing te verlenen voor een onderdeel van het elektriciteitsnet. Dit betekent dat een ontheffing alleen kan worden aangevraagd voor een specifieke locatie en voor een bepaalde termijn. In beginsel worden ontheffingen verleend voor de periode die nodig is om het net zodanig te verbeteren dat aan de wet wordt voldaan.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten