logo
wvhj2023
hero-image
4 mei 2020

Postcoderoosregeling wordt definitief subsidie, 680 miljoen euro SDE+-budget naar algemene middelen

De regeling Verlaagd Tarief – beter bekend als de postcoderoosregeling – wordt definitief omgevormd in een subsidieregeling en 680 miljoen euro SDE+-budget gaat naar de algemene middelen.

Dat blijkt uit de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken die minister Wiebes, samenhangende met de Voorjaarsnota, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

285 miljoen voor postcoderoos
EnergieSamen meldde afgelopen oktober al dat de huidige postcoderoosregeling omgevormd zou worden in een subsidie. Afgelopen februari meldde de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven van burgers bovendien dat er een apart tarief voor windmolens en zonnepanelen komt en een koppeling tussen het ledenaantal en het vermogen.

In de wijziging van de begrotingsstaten die Wiebes naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is hierover het volgende te lezen: ‘Na overleg met de sector is het kabinet tot de conclusie gekomen dat energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de toekomst beter gestimuleerd kunnen worden met een subsidie dan met een verlaagd energiebelastingtarief. Daardoor kan tevens de complexiteit worden verminderd, is de stimulering van postcoderoosprojecten van energiecoöperaties en VvE’s niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en kan de hoogte van de stimulering toegespitst worden op wat nodig is. Hiervoor wordt vanaf 2021 in totaal via een kadercorrectie 285 miljoen toegevoegd aan de begroting van Economische Zaken en Klimaat.’

SDE+
In de wijziging van de begrotingsstaten heeft Wiebes verder ook aandacht voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Zo stelt de minister dat ten behoeve van de hogere kosten die met de uitvoering van de SDE+ gepaard gaan door de toename in het aantal verstrekte subsidies vanaf 2020 structureel 3,3 miljoen euro budget overgeheveld wordt naar het uitvoeringsbudget van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Ook wordt in 2020 5,8 miljoen euro overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de extra kosten voor scheepvaartveiligheid als gevolg van de aanleg van windparken op zee: in totaal bedraagt de bijdrage van het ministerie hiervoor 241 miljoen euro over de periode 2020-2029.

In 2021 wordt verder 680 miljoen euro overgeheveld naar de algemene middelen als bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de financiering van de rijksbrede problematiek.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten