Solar Magazine - Amendement om overhevelen budget SDE+ naar algemene begroting ongedaan te maken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Amendement om overhevelen budget SDE+ naar algemene begroting ongedaan te maken
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Amendement om overhevelen budget SDE+ naar algemene begroting ongedaan te maken

Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend om het overhevelen van honderden miljoen euro’s SDE+-budget naar de algemene begroting ongedaan te maken.

Afgelopen mei werd bekend dat in 2021 680 miljoen euro uit de SDE+-regeling overgeheveld wordt naar de algemene middelen voor de financiering van ‘de rijksbrede problematiek’. Minister Hoekstra van Financiën bestempelde het overhevelen van de SDE+-middelen eind september nog als gerechtvaardigd vanwege de coronacrisis.

Teruggedraaid
Met het amendement verzoekt Van Raan nu namens de Partij voor de Dieren om de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 te wijzigen en het overhevelen van 680 miljoen euro uit de SDE+-budgetten ongedaan te maken. ‘Dit amendement regelt dat de voorgestelde onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen wordt teruggedraaid en deze naar de SDE++ wordt geschoven/verschoven’, aldus het amendement.

Verschil motie en amendement
Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid heeft om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Eigenenergie.net zoekt:

Coordinator Service & Onderhoud

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!