logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
10 november 2020

Amendement om overhevelen budget SDE+ naar algemene begroting ongedaan te maken

Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend om het overhevelen van honderden miljoen euro’s SDE+-budget naar de algemene begroting ongedaan te maken.

Afgelopen mei werd bekend dat in 2021 680 miljoen euro uit de SDE+-regeling overgeheveld wordt naar de algemene middelen voor de financiering van ‘de rijksbrede problematiek’. Minister Hoekstra van Financiën bestempelde het overhevelen van de SDE+-middelen eind september nog als gerechtvaardigd vanwege de coronacrisis.

Teruggedraaid
Met het amendement verzoekt Van Raan nu namens de Partij voor de Dieren om de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 te wijzigen en het overhevelen van 680 miljoen euro uit de SDE+-budgetten ongedaan te maken. ‘Dit amendement regelt dat de voorgestelde onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen wordt teruggedraaid en deze naar de SDE++ wordt geschoven/verschoven’, aldus het amendement.

Verschil motie en amendement
Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid heeft om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten