Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer verwerpt motie over voorkeursvolgorde subsidie via SDE++-ladder
© Elian Kars | Dreamstime.com

Tweede Kamer verwerpt motie over voorkeursvolgorde subsidie via SDE++-ladder

De Tweede Kamer heeft een motie van de SP verworpen om een voorkeursvolgorde te hanteren bij het toekennen van subsidie via de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Die voorkeursvolgorde moest volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven vastgelegd worden in een soort SDE++-ladder; een soort afgeleide van de zonneladder.

Advies Wiebes

Enkel de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de Partij voor de Dieren, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK stemden voor de motie. Alle andere fracties stemden tegen, waardoor de motie is verworpen.

De Tweede Kamer volgt daarmee het advies van minister Wiebes die de motie ontraadde. ‘Binnen de SDE++-regeling vindt concurrentie tussen projecten en technieken plaats om zo te komen tot stimulering van de meest kostenefficiënte projecten’, aldus de minister. ‘Dit is van belang om met dezelfde middelen zoveel mogelijk CO2-winst te bereiken en zo de effecten op de energierekening beperkt te houden. Het maken van een onderscheid tussen verschillende partijen die in aanmerking komen voor subsidie op andere gronden dan kosten per vermeden ton CO2 zou een deel van deze concurrentie wegnemen en daarmee de kosteneffectiviteit van de regeling in het geheel verminderen. Daarnaast zou het introduceren van een dergelijke voorkeursladder in de SDE++ stuiten op bezwaren ten aanzien van de Europese interne markt en de wet Markt en Overheid.’

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Zonmaat zoekt:

Elektromonteur Zonnepanelen | Opleidingsbudget | €2400 - €3100

Fulltime (40 uur) - Bolgerijsekade 5, Vianen, Utrecht, 4131 NT
TechniQ Energy | Maatwerk in duurzame energie + TradiQ BV | Groothandel in duurzame warmte zoekt:

Ervaren sales professional B2B en B2C midden Nederland

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!