Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SP dient motie in voor SDE++ ladder met voorkeursvolgorde bij toekennen subsidie
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

SP dient motie in voor SDE++ ladder met voorkeursvolgorde bij toekennen subsidie

Henk van Gerven heeft in de Tweede Kamer namens de SP een motie ingediend om een voorkeursvolgorde te hanteren bij het toekennen van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Die voorkeursvolgorde moet vastgelegd worden in een soort SDE++-ladder; een soort afgeleide van de zonneladder.

Publieke energievoorziening
​De tekst van de motie luidt als volgt: ‘overwegende dat het gewenst is dat met name lokale publieke en collectieve initiatieven rond de energietransitie worden gestimuleerd; overwegende dat bij deze initiatieven de lusten en lasten van de energietransitie op een veel eerlijkere manier lijken te worden verdeeld; overwegende dat lokale initiatieven kunnen bijdragen aan het vergroten van het draagvlak onder belanghebbende omwonenden voor de energietransitie; constaterende dat er bij de verlening van de SDE- subsidies geen voorwaarden zijn verbonden als het gaat om een voorkeur voor privaat, dan wel publieke initiatieven rond de energietransitie; verzoekt de minister onderzoek te doen naar de mogelijkheid om bij de beoordeling van SDE-subsidieverzoeken een ladder voor SDE-subsidie toe te passen.’

Van Gerven doet daarbij een suggestie voor de volgende voorrangsvoorkeur:

  1. Publieke energievoorziening (Gemeenten, Provincie en Rijk)
  2. Lokale collectieve energievoorziening
  3. Lokale private energievoorziening met 50 procent publieke deelname
  4. Nationale private energievoorzieningen
  5. Internationale private energievoorzieningen

Komende week wordt er over de motie door de Tweede Kamer gestemd.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
TechniQ Energy | Maatwerk in duurzame energie zoekt:

Marketing en Sales medewerker met affiniteit voor online en duurzame systemen

Fulltime (40 uur) - Serooskerke, 4353RT, 47+49A
kWh People zoekt:

Head of Projects

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!