Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Oproep NVDE: verhoog budget SDE++ met 1 miljard euro en ISDE met 100 miljoen euro

Oproep NVDE: verhoog budget SDE++ met 1 miljard euro en ISDE met 100 miljoen euro

De NVDE wil dat het budget voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2021 met 1 miljard euro verruimd wordt om de klimaatdoelen voor het kalenderjaar 2030 te behalen.

Bovendien wil de NVDE dat het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) jaarlijks met 100 miljoen euro wordt verhoogd.

Extra maatregelen
De NVDE heeft deze 2 plannen gepresenteerd als antwoord op de uitkomsten van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Naar aanleiding van de KEV 2020 stelde de Raad van State al dat het kabinet het zich niet kan veroorloven nog langer te wachten met het nemen van extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen.

De NVDE heeft nu een plan opgesteld met versnellingsopties en vraagt het kabinet om begin 2021 met voorstellen te komen. Een verhoging van de het budget voor de SDE++ met 1 miljard euro vanaf 2021 zorgt er volgens de NVDE voor dat alle opties binnen de regeling betere kansen krijgen. ‘Dit bedrag komt overeen met de ODE-inkomsten die onlangs naar de algemene middelen zijn gegaan plus het bedrag dat in 2020 aan Denemarken is betaald voor de statistical transfer van hernieuwbare energie’, aldus de NVDE. Het extra SDE++-budget zou een extra CO2-reductie van 0,3 megaton opleveren in 2025.

Intensivering van de ISDE met 100 miljoen euro per kalenderjaar in de periode 2021-2023 zou een extra CO2-reductie van 0,2 megaton opleveren in 2023.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Senior O&M Manager - Solar PV

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
KiesZon zoekt:

Commercieel Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5248 NL
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!