logo
wvhj2023
© Dutchscenery | Dreamstime.com
© Dutchscenery | Dreamstime.com
30 oktober 2020

Klimaat- en Energieverkenning 2020: onzeker of Urgenda-doel dit jaar wordt gehaald

Het is onzeker of Nederland dit kalenderjaar het Urgenda-doel haalt om 25 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dat raamt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Klimaat- en Energieverkenning 2020.

De Urgenda-doelstelling wordt volgens de PBL-analisten alleen gehaald bij een forse impact van het coronavirus op de economie en daarmee ook op het energiegebruik, een relatief warm najaar en relatief weinig productie door de Nederlandse elektriciteitscentrales.

2 scenario’s
Het PBL heeft gegevens van het CBS over de eerste helft van 2020 gecombineerd met 2 emissiescenario’s voor de komende maanden. In scenario Hoog blijft de verdere impact van covid-19 beperkt, verlopen de laatste maanden van 2020 relatief koud en zijn de omstandigheden gunstig voor elektriciteitsproductie in Nederland. Scenario Laag is daarvan het spiegelbeeld, met een tweede lockdown, relatief hoge temperaturen en minder productie van elektriciteit in Nederland. Om het Urgenda-doel te behalen, mogen de emissies in 2020 niet meer dan 166 megaton CO2-equivalenten bedragen. In het scenario Hoog komt de uitstoot in 2020 op 174 megaton, en in het scenario Laag op 164 megaton. Het is dus nog onzeker of het Urgenda-doel wordt gehaald.

Verdubbeling jaarlijkse uitstootreductie nodig
Volgens voorlopige cijfers is de emissiereductie in 2019 ten opzichte van 1990 17 procent. Voor 2030 wordt een reductie van 34 procent geraamd, 15 procentpunt te weinig om het doel van 49 procent te halen.

In de Klimaat- en Energieverkenning 2020 concludeert het PBL dan ook dat om het kabinetsdoel voor 2030 te halen, de jaarlijkse emissiereductie moet verdubbelen van 3 megaton per jaar in de periode 2010-2019 naar 6 megaton per jaar in de periode 2020-2030.

Reductie vooral fors in elektriciteitssector
De emissiereductie is ongelijk verdeeld over de 5 sectoren die onderscheiden worden in het Klimaatakkoord; de industrie, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, landbouw en landgebruik. Koploper is de elektriciteitssector. Hier zullen de emissies in 2030 meer dan gehalveerd zijn ten opzichte van 2019, door een sterke toename van hernieuwbare elektriciteit en de sluiting van kolencentrales. Deze reductie is tegelijk wel met onzekerheden omgeven: de uitstoot kan van jaar tot jaar sterk fluctueren door het weer en door andere omstandigheden op de Europese elektriciteitsmarkt.

De emissiereductie in de andere sectoren is veel kleiner. Hier zorgt vooral de productie van warmte voor emissies. En terwijl voor hernieuwbare elektriciteit een groei naar 75 procent van het totale energieverbruik in 2030 is voorzien, groeit hernieuwbare warmte naar verwachting naar slechts 13 procent van het verbruik.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten