Solar Magazine - Amendement CDA en D66 voor overgangstermijn postcoderoos met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Amendement CDA en D66 voor overgangstermijn postcoderoos met zonnepanelen
© Elian Kars | Dreamstime.com

Amendement CDA en D66 voor overgangstermijn postcoderoos met zonnepanelen

CDA en D66 hebben in de Tweede Kamer een amendement ingediend om een overgangstermijn te creëren voor de postcoderoosregeling voor zonnepanelen die in 2021 vervangen wordt door de postcoderoossubsidie.

Het amendement is ingediend door Agnes Mulder (CDA) en Steven van Weyenberg (D66).

Vervangen in 2021
Minister Wiebes bevestigde op Prinsjesdag de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 definitief te vervangen door een nieuwe subsidieregeling. De subsidiebedragen zijn hierin naar boven bijgesteld naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting. Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en windmolens vanaf 1 april 2021 indienen. De oude postcoderoosregeling – de regeling verlaagd tarief – stopt per 1 januari 2021.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleitte als reactie hierop in een position paper voor een overgangsperiode van een half jaar voor de postcoderoosregeling die vervangen wordt door de postcoderoossubsidie.

Opstartfase
Via een amendement vragen CDA en D66 nu om de oude postcoderoosregeling te verlengen tot en met 31 maart 2021. ‘Door het verschuiven van de datum waarop de postcoderoosregeling wordt afgeschaft naar 1 april 2021, wordt bereikt dat de data op elkaar aansluiten’, is te lezen in het amendement. ‘Hieruit volgt tevens dat coöperaties voor projecten die zijn gericht op de huidige postcoderoosregeling, maar die de deadline van 31 december 2020 niet lijken te halen, tot 1 april 2021 de tijd krijgen om de opstartfase af te ronden en hun aanvraag tot aanwijzing in te dienen bij de Belastingdienst.’

De budgettaire gevolgen worden geschat op 600.000 euro voor het kalenderjaar 2021 en in totaal 8 miljoen euro in de periode 2021-2036.

Verschil motie en amendement
Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid heeft om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Triple Solar zoekt:

Service Monteur

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraat 6-B
Triple Solar zoekt:

Full-stack developer

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraat 6B
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!