Solar Magazine - Verkiezingsprogramma SGP: zonnepanelen horen op daken, niet op landbouwgrond
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Verkiezingsprogramma SGP: zonnepanelen horen op daken, niet op landbouwgrond
© Daniel127001 | Dreamstime.com

Verkiezingsprogramma SGP: zonnepanelen horen op daken, niet op landbouwgrond

Er moeten 'verkeersregels' komen om zonneweiden tijdelijk te kunnen afschakelen, en zonnepanelen horen op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond. Dat stelt de SGP in het conceptverkiezingsprogramma.

De politieke partij heeft haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden in maart 2021. ‘In vertrouwen’ is het motto en de titel van het verkiezingsprogramma waarmee de SGP de Kamerverkiezingen ingaat. Eerder presenteerden CDAD66GroenLinksSP en VVD al hun conceptverkiezingsprogramma.

Hollandse installateurs
‘Nederland verbruikt veel energie. We importeren fossiele brandstoffen en grondstoffen uit de hele wereld en verstoken dat hier of maken er producten van. Het verbruik van zo veel fossiele brandstoffen en grondstoffen heeft een schaduwkant: de negatieve gevolgen voor de leefomgeving, dichtbij én ver weg’, opent het klimaathoofdstuk uit het verkiezingsprogramma. ‘Die import is ook duur en maakt ons afhankelijk van het buitenland, inclusief twijfelachtige regimes en instabiele regio’s. Die euro’s geven we liever uit aan bijvoorbeeld Hollandse installateurs van zonnepanelen en besparingstechnieken.’

Verduurzaming van de energievoorziening begint volgens de SGP bij besparen. ‘Richting 2050 streeft de SGP daarom naar een derde minder energiegebruik dan nu. De resterende energiebehoefte moet zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd worden. Een groot deel kunnen we dan in Nederland zelf opwekken.’

Verkeersregels voor zonneweiden
Infrastructuur is volgens de SGP de halsslagader van de energievoorziening en bepaalt de mogelijkheden voor verduurzaming. ‘Inpassing van lokale duurzame energieprojecten in het net kan lastig zijn, omdat de infrastructuur er (nog) niet op aangepast is. Het is van belang dat ingezet wordt op combinaties van wind en zon, zodat het net efficiënter benut wordt, en op combinaties met energieopslag. Er zijn “verkeersregels” nodig om ervoor te zorgen dat zonneweiden tijdelijk afgeschakeld worden als de druk op het net te hoog wordt.’

Daken en bermen
De aanleg van zonnepanelen moet van de SGP op daken en in bermen gestimuleerd worden in plaats van op weilanden en akkers. ‘Bijvoorbeeld door collectieve aanvragen aanspraak te laten maken op SDE++, zodat niet alleen grote bedrijven en projectontwikkelaars er met de subsidie vandoor gaan. Bij de toekenning van SDE++-subsidie moet rekening gehouden worden met de zonneladder. Op daken is nog genoeg ruimte voor zonnepanelen, terwijl zonneweiden ten koste gaan van vruchtbare landbouwgrond. Voor zonneweiden gaat de gedragscode zon op land gelden, zodat zonneweiden alleen onder voorwaarden mogelijk zijn. Goede landschappelijke inpassing is een vereiste.’

De ruimtelijke inpassing van duurzame-energieproductie is geen sinecure en de SGP vindt dat dit meer aandacht verdient. ‘Bij het opstellen en uitwerken van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) moet voorkomen worden dat projecten en bijbehorende horizonvervuiling zonder afstemming aan de rand van de regio’s gepositioneerd worden. Voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing zijn landelijke afspraken nodig. Het ruimtelijk beleid voor de inpassing van windparken en zonneweiden moet aangescherpt worden. Omwonenden moeten niet alleen opgezadeld worden met de lasten, maar ook naar evenredigheid meeprofiteren van de opbrengsten. Gemeenten en provincies moeten voldoende ruimte krijgen om eisen te stellen aan de (landschappelijke) inpassing van zonneweiden. Zonnepanelen horen op daken en niet op vruchtbare landbouwgrond. Verder moet over de ruimtelijke inpassing betere regionale en provinciale afstemming plaatsvinden, zodat windparken en zonneweiden niet zomaar tegen de grenzen van buurgemeenten en – regio’s geplaatst worden.’

Recycling zonnepanelen
‘Recycling van zonnepanelen verdient veel meer aandacht’, is de SGP tot slot stellig in het verkiezingsprogramma. ‘De groei van de vraag naar schaarse metalen voor de energietransitie overstijgt de groei van de winning, een achilleshiel voor een goede transitie. Hier moeten in Europees verband afspraken over gemaakt worden. Via regelgeving moet de recycling van zonnepanelen gestimuleerd worden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. zoekt:

Technical Sales of Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160 D, 6546 AS Nijmegen
Green Energy Storage zoekt:

Projectleider Ontwikkeling

Fulltime (40 uur) - Ceresstraat 1, 4811 CA Breda
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!