logo
wvhj2023
© GroenLinks
© GroenLinks
12 oktober 2020

Verkiezingsprogramma GroenLinks: zonnepanelen verplichten op grote gebouwen

Verplicht zonnepanelen op grote gebouwen, aandelen voor burgers bij wind- en zonneparken en eigenaren van huurwoningen verplichten om deze te verduurzamen. Dit alles staat in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

De politieke partij heeft afgelopen weekend haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden in maart 2021. Eerder presenteerden D66 en SP al hun conceptprogramma.

60 miljard euro voor Klimaatfonds 
‘Een groene economie kan niet zonder schone energie’, is te lezen in het eerste hoofdstuk van het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks. ‘Helaas hebben we een enorme achterstand op andere landen. Nederland heeft te lang vertrouwd op fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas en loopt achter in het opwekken van zonne- en windenergie. Maar er liggen kansen. Schone energie wordt steeds goedkoper. We hebben de technologie, de industrie en de infrastructuur om een inhaalslag te maken en om koploper te worden in de schone energie van de toekomst. GroenLinks wil die kansen grijpen.’

GroenLinks wil in 2030 60 procent minder CO2 en andere broeikasgassen uitstoten dan in 1990 en in 2045 moet de hele samenleving klimaatneutraal zijn. ‘In 2040 zijn onze elektriciteitsopwekking en de industrie klimaatneutraal. Daarbij gaan de grootste vervuilers de rekening betalen; de rest van de samenleving profiteert. We richten een Klimaatfonds op van 60 miljard euro. Daarmee investeren we in een groene en eerlijke samenleving. In meer betaalbare en duurzame woningen, in groene energie, in het oplossen van de schulden en dakloosheidscrisis, in scholing, onderzoek en innovatie, in landbouw, natuur, fietsen en openbaar vervoer. Met het Klimaatfonds bestrijden we klimaatverandering, maken we Nederland mooier, bouwen we de groene economie van morgen en creëren we banen voor vandaag.’

Verduurzamen economie
In het verkiezingsprogramma is er een volledig hoofdstuk gewijd aan het verduurzamen van de economie waarin 11 programmapunten zijn opgenomen. De volgende punten zijn daarbij relevant voor zonne-energie:

  • Iedere inwoner van Nederland krijgt een stem in het aanpakken van de klimaatcrisis, onder andere door deel te nemen aan burgerberaden (een groep door loting aangewezen mensen) en andere vormen van inspraak op lokaal en nationaal niveau. Daarnaast moet iedereen proceseigenaar kunnen zijn van de opwekking van schone energie. Bij nieuwe publieke projecten voor windmolens en zonnepanelen ontvangen bewoners aandelen.
  • GroenLinks maakt het voor eigenaren van huizen en andere gebouwen aantrekkelijker om te isoleren en een warmtepomp aan te schaffen, onder andere met subsidies en goedkope leningen. Eigenaren van huurwoningen worden verplicht te investeren in het verhogen van het energielabel. Alle nieuwbouw van woningen is gasloos en energieneutraal.
  • Gemeenten werken samen met bewoners en bedrijven aan het aardgasvrij maken van wijken. Ze krijgen hiervoor meer financiële en juridische mogelijkheden. GroenLinks wil inzetten op elektriciteit, aardwarmte (geothermie) en warmte uit water (aquathermie) als duurzame bronnen voor de verwarming van gebouwen en industrie.
  • De komende kabinetsperiode wil GroenLinks vergunningen voor 60 gigawatt extra schone elektriciteit van windmolens op de Noordzee. Die windmolens moeten er uiterlijk in 2040 staan. Zonnepanelen en groene daken komen op de lijst verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen. De overheid geeft het goede voorbeeld door het versneld verduurzamen van het Rijksvastgoed, het klimaatneutraal opleveren van elk nieuw overheidsgebouw en het investeren in de verduurzaming van scholen, sportaccommodaties, zorggebouwen en culturele instellingen.
  • GroenLinks wil Nederland koploper maken in groene waterstof. Groene waterstof is een vorm van schone energie voor zaken die moeilijk op elektriciteit kunnen draaien, zoals de industrie en lang en zwaar transport. Groene waterstof is daarnaast hard nodig voor transport en opslag van duurzame energie.

Supernet voor groene stroom
Ook in de Europese en internationale politiek gaat wat GroenLinks betreft het roer om. ‘Nederlandse bedrijven die zich in het buitenland schuldig maken aan ontbossing, vervuiling, aantasting van biodiversiteit en schendingen van mensenrechten pakken we hard aan. We sluiten internationale partnerschappen voor duurzame energie, bijvoorbeeld voor groene waterstof uit landen met veel zon en ruimte. We strijden tegen het boren naar gas en olie en het winnen van mineralen in het Noordpoolgebied.’

‘De EU krijgt een supernet voor groene stroom om schommelingen in het aanbod van groene energie op te vangen’, vervolgt het verkiezingsprogramma. ‘De EU komt met strenge regels voor hergebruik van grondstoffen en het verminderen van afval. Hiermee bouwen we aan een circulaire economie met groene banen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten