logo
wvhj2023
hero-image
2 november 2020

Verkiezingsprogramma CDA: natuur en landbouwgrond ontzien bij zonneparken

Natuur en landbouwgrond moet zoveel mogelijk worden ontzien bij de realisatie van zonneparken. Dit om de natuur en het cultuurlandschap te bewaken. Dat stelt het CDA in het conceptverkiezingsprogramma.

De politieke partij heeft afgelopen weekend haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden in maart 2021. Eerder presenteerden D66, GroenLinks en SP al hun conceptverkiezingsprogramma.

2 nieuwe kerncentrales
Serieus werk maken van de vergroening en verduurzaming van Nederland is 1 van de 12 belangrijkste prioriteiten van het CDA. ‘Wij kiezen voor een versnelde overgang naar een betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op zee blijft een belangrijke bron. We blijven investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is kernenergie een serieuze optie. Samen met de energiesector ontwikkelen we daarom nieuwe plannen voor ten minste 2 extra kerncentrales. Ook ontkomen we niet aan de opslag van CO2 onder de Noordzee.’

12 icoonprojecten
Op het gebied van duurzame en schone energie wil het CDA een nationaal plan voor 12 provinciale icoonprojecten. ‘Elke provincie draagt een eigen project aan dat een bijdrage levert aan de nationale klimaatopgave’, aldus het verkiezingsprogramma.

Verder wil de politieke partij de regelingen die investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing in het eigen huis haalbaar en betaalbaar maken, uitbreiden. ‘Alle regelingen worden samengebracht in een onlineklimaatloket, waar je terechtkunt voor subsidies en advies op maat over de beste en meest rendabele investeringen. Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. Als gemeenten de regierol krijgen in het verduurzamen van wijken, mogen zij ook kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente, zolang dit past in de verduurzaming van de gebouwde omgeving op weg naar 2050. Een verbod is dan niet nodig.’

Landbouwgrond ontzien
‘We zijn zuinig op de natuur en het cultuurlandschap in ons land’, vervolgt het hoofdstuk ‘Rentmeesterschap in duurzaamheid en klimaat’ van het verkiezingsprogramma. ‘Behoud en versterking van de nationale parken en kwetsbare natuurgebieden vragen om een doordachte langetermijnvisie, gerichte investeringen in natuurverbetering en de versterking van het ‘groen’ onderwijs en onderzoek. Bij de aanleg van windmolens en zonneparken worden natuur en landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien, zeker zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen.’

Landelijk burgerberaad
Om het draagvlak voor klimaatmaatregelen te vergroten, pleit het CDA voor een landelijk burgerberaad dat de politiek adviseert over de uitwerking van het Klimaatakkoord. ‘In dit beraad buigen 150 burgers, die door loting zijn aangewezen, zich over haalbare en betaalbare oplossingen om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren. Zo ontstaat een representatief beeld van wat mensen belangrijk vinden en kan de politiek met meer draagvlak besluiten nemen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten