logo
wvhj2023
© Daniel127001 | Dreamstime.com
© Daniel127001 | Dreamstime.com
6 november 2020

Verkiezingsprogramma VVD: naast wind- en zonne-energie ook kernenergie nodig

Naast wind- en zonne-energie heeft Nederland ook kernenergie nodig om energie betaalbaar en beschikbaar te houden voor 'gewone gezinnen en ondernemers'. Dat stelt de VVD in het conceptverkiezingsprogramma.

De politieke partij heeft vandaag haar conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvinden in maart 2021. Eerder presenteerden CDAD66GroenLinks en SP al hun conceptverkiezingsprogramma.

Groen en groei hand in hand
‘De aanpassing naar een duurzame economie vraagt wel om verstandig beleid’, schrijft de VVD in haar concept-verkiezingsprogramma. Het moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers en er moet altijd elektriciteit zijn. Daarom is er naast wind- en zonne-energie ook kernenergie nodig. Dat is CO2-neutraal en werkt ook op dagen dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Het voorkomt ook dat we het mooie Nederlandse landschap moeten opofferen aan windparken en zonneweides. Het is onverstandig als Nederland op eigen houtje hoge ambities stelt. Dan riskeren we onze ondernemers te benadelen ten opzichte van buurlanden en banen kwijt te raken. Maar we kunnen ook niet achteroplopen. Als we weglopen voor verduurzaming, raken onze innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen achterop bij belangrijke technologieën van de toekomst. Ook dat kost op termijn banen en welvaart en is bovendien slecht voor het klimaat. Groen en groei moeten hand in hand gaan.’

Disproportioneel beslag zonneparken
De VVD stelt zich in te gaan zetten voor substantiële uitbreiding van het aandeel duurzame energie. ‘Naast kernenergie, geothermie en aquathermie, geven we de voorkeur aan windenergie op zee en zonnepanelen op daken. Voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land is draagvlak onder de lokale bevolking een voorwaarde.’

‘Als CO2-neutrale energiebron is kernenergie daarbij cruciaal, ook omdat het voorkomt dat windmolens en zonneweides een disproportioneel beslag op de schaarse ruimte leggen. Zonnepanelen zijn uiteraard wel een belangrijk deel van de oplossing, maar dan op daken, en in de toekomst geïntegreerd in dakpannen en ramen, van goed geïsoleerde woningen. Voor de landbouw stimuleren we innovatieve methoden die ruimte efficiënt gebruiken en emissies bij de productie omlaagbrengen. Zo kan Nederland met trots een florerende agrarische sector behouden, wereldleider blijven op het gebied van efficiënte productie, en daalt de claim op de schaarse ruimte.’

Afwijken van nationale afspraken
De komende jaren wil de VVD inzetten op het nakomen van internationale klimaatafspraken uit het Verdrag van Parijs. ‘Voor het bereiken van deze doelen sluiten we geen technieken op voorhand uit, zeker kernenergie niet. Kernenergie maakt het mogelijk om onze elektriciteit in 2050 volledig CO2-neutraal op te wekken’, aldus de VVD.

Opmerkelijk is dat de VVD mogelijk af wil wijken van bestaande afspraken uit het nationale Klimaatakkoord. Over het doel om 49 procent van de CO2-uitstoot te reduceren in 2030 stelt de politieke partij het volgende: ‘Wanneer deze doelstelling met betaalbaardere of slimmere technieken kan worden gehaald, kan van deze afspraken en termijn worden afgeweken. We toetsen de afspraken consequent op de effecten voor middeninkomens en mkb.’

Anderzijds stelt de partij zich wel te conformeren aan Europa. ‘Wanneer in Europees verband een hogere doelstelling voor CO2-reductie in 2030 wordt afgesproken, kan de nationale doelstelling worden verhoogd, waarbij een gelijk speelveld voor bedrijven vooropstaat.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten