logo
wvhj2023
© Monitor Klimaatbeleid
© Monitor Klimaatbeleid
2 november 2020

Monitor klimaatbeleid: 4 procent productie zonneparken in eigendom energiecoöperaties

Lokale burgercoöperaties hebben momenteel 4 procent van de zonnestroomproductie van zon op land in eigendom. Dat blijkt uit de Monitor Klimaatbeleid, een bijlage van de Klimaatnota die het kabinet heeft gemaakt.

Met de Monitor Klimaatbeleid beoogt het kabinet een integraal overzicht te geven van de voortgang van het nationale klimaatbeleid. De monitor verschijnt dit jaar voor het eerst en zal vanaf nu elk jaar verschijnen. De monitor bevat een beschrijving op hoofdlijnen van de voortgang van beleid en afspraken over het afgelopen jaar met aandacht voor de belangrijkste resultaten, beleidswijzigingen en aandachtspunten.

Ontwikkeling kostprijs
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de daling van de kostprijs van hernieuwbare energie. Bovenstaande figuur laat zien dat de gerealiseerde kostprijs in het geval van zon-pv iets en in het geval van wind op land zelfs ruim onder de streefwaarde valt. De verwachting van het kabinet is dat de kostprijs van hernieuwbare energie door schaalvergroting en technische ontwikkelingen de komende jaren nog verder zal dalen.

Eigendom
De betrokkenheid van omgeving en burgers via collectief eigendom kan volgens het kabinet de maatschappelijke acceptatie van (de ruimtelijke inpassing van) hernieuwbare energie op land vergroten. Dit jaar is voor het eerst in beeld gebracht welk deel van wind en zon op land in collectief eigendom is en welke vormen van financiële participatie er zijn, als indicatie voor de betrokkenheid van omgeving en burgers. De komende jaren zal beter zichtbaar worden welke trend – mede onder invloed van de afspraken in het Klimaatakkoord – zich hierbij voordoet.

Onderstaande tabel laat zien dat lokale burgercoöperaties momenteel 4 procent van de zonnestroomproductie in eigendom hebben.

Zonneparken, percentage van ...

aantal projecten

totale productie*

Lokaal eigendom omgeving: (Mede-) eigendom van de lokale omgeving (burgers, bedrijven)

17 procent

4 procent

Lokaal eigendom: Eigendom van een of enkele lokale partijen (zonder omgeving)

39,3 procent

20 procent

Geen lokaal eigendom: (mede-)eigendom van een niet-lokale partij

40,4 procent

76 procent

Eigendom onbekend

3,3 procent

0 procent

Financiële participatie omgeving zonder eigendom

14,8 procent

24,2 procent

Omgevingsfonds

6 procent

11,6 procent

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten