logo
wvhj2023
© Elian Kars | Dreamstime.com
© Elian Kars | Dreamstime.com
2 november 2020

Coronacrisis bemoeilijkt uitvoering Klimaatakkoord, kabinet onderzoekt extra maatregelen

Het coronavirus heeft de uitvoering van het Klimaatakkoord bemoeilijkt en daarbij op onderdelen tot vertraging geleid, maar het tempo richting 2030 is nu nog niet in gevaar. Dat stelt het kabinet in de Klimaatnota.

De Klimaatnota bevat de appreciatie van het kabinet op de voortgang van het klimaatbeleid en schetst de prioriteiten voor het aankomende jaar. Basis voor de kabinetsappreciatie zijn de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Monitor Klimaatbeleid, die dit jaar voor het eerst is verschenen.

Uitvoeringstempo
‘De situatie rondom COVID-19 in de wereld kon niemand voorzien en heeft ook gevolgen voor de uitvoering van het klimaatbeleid’, schrijft het kabinet in de Klimaatnota. ‘De Tweede Kamer is in juni 2020 reeds geïnformeerd over de impact en wat het kabinet eraan doet om die impact zoveel mogelijk te verzachten. Het algemene beeld is dat vertragingen aan de orde zijn, maar dat deze nog geen verregaande consequenties hebben voor het uitvoeringstempo richting 2030. De situatie blijft echter onzeker en de uitvoering van beleid is zonder meer moeilijker geworden dan bij het afsluiten van het Klimaatakkoord was voorzien. Dat heeft vooral te maken met zorgen rondom prijsontwikkelingen die de businesscase van duurzame oplossingen negatief beïnvloeden, wat zowel geldt voor burgers als bedrijven.’

Aanvullende stappen nodig
In het eerste jaar van de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn volgens het kabinet grote stappen gezet en liggen de meeste maatregelen op schema. Het kabinet stelt vastbesloten te zijn om het streefdoel in de Klimaatwet van 49 procent CO2-reductie te behalen.

Het kabinet stelt vaart te willen houden ten aanzien van de gemaakte afspraken, om er zeker van te zijn dat Nederland de doelen haalt. Het kabinet intensiveert met de partijen de gemaakte afspraken en wacht niet tot het najaar van 2021 zoals beschreven in de cyclus van de Klimaatwet. Het kabinet heeft namelijk voor de zomer een onafhankelijke ambtelijke studiegroep opdracht gegeven om nog dit jaar voorstellen te doen voor beleidsopties voor extra CO₂-reductie.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat hierover: ‘Het komende jaar blijft het belangrijk volop in te zetten op de uitvoering van de bestaande afspraken. Dit jaar zijn reeds extra uitgaven gepland of naar voren gehaald om de klimaatopgave te versnellen. Ook kunnen de komende jaren onder andere via het Nationaal Groeifonds aanvullende (investerings)middelen beschikbaar komen om de doelen te halen. Zo blijft het haalbaar en betaalbaar.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten