Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar wil onderzoek naar richtlijnen en certificering zonneparken
© SolarEnergyWorks

Holland Solar wil onderzoek naar richtlijnen en certificering zonneparken

Een consortium met Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel, 8 provincies en leden van Holland Solar gaan het effect van beheer in zonneparken op bodemkwaliteit en biodiversiteit onderzoeken.

Het consortium heeft hiertoe bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 3,1 miljoen euro subsidie aangevraagd voor het project EcoCertified Solar Parks. Het projectvoorstel is geïnitieerd binnen het Nationaal Consortium Zon in Landschap.

Natuurinclusieve zonneparken
Het consortium zal onder leiding van de WUR over een periode van 4 jaar in 20 bestaande zonneparken 5 verschillende beheermethodes bestuderen. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een wetenschappelijk onderbouwd, transparant en openbaar certificaat voor natuurinclusieve zonneparken.

Holland Solar zet hiermee een belangrijke stap om de gedragscode Zon op Land te vertalen naar kwantitatieve richtlijnen. Gezamenlijk gaan alle partijen aan de slag met het creëren van beheer- en ontwerprichtlijnen zodat zonneparken op land niet alleen een goede bijdrage leveren aan de energietransitie, maar ook de algehele biodiversiteit en ecologische staat verbeteren. In de gedragscode Zon op Land is namelijk de toename aan biodiversiteit op zonneparken en de bijbehorende monitoring afgesproken. Met de betrokkenheid van de provincies wordt geborgd dat de kennis die opgedaan wordt ook lokale overheden helpt in het vormgeven van vergunningseisen.

Afstanden en regenwater
Bij richtlijnen moet bijvoorbeeld gedacht worden aan regels over de afstanden tussen de zonnepanelen om zonlicht en regenwater overal op de bodem te laten komen of aan het maaibeheer op het park. Om de richtlijnen praktisch toepasbaar te maken dragen de ontwikkelaars hun kennis en kunde bij. Ook openen een groot aantal ontwikkelaars hun zonneparken voor de onderzoekers van de universiteit Wageningen en TNO om de huidige soortenrijkdom en andere natuurwaarden te meten.

Naast de subsidieaanvraag bij RVO.nl leveren alle projectpartners, waaronder veel van de leden van Holland Solar, een forse financiële bijdrage om dit onderzoek mogelijk te maken. Tezamen levert dit een project van 4,5 miljoen euro op voor de duur van 5 jaar. H

Relatie met SolarEcoPlus
Het project EcoCertified Solar Parks is opgezet in afstemming met een eerder vergund project SolarEcoPlus. In dat vergunde project worden de ecologische effecten van verschillende innovatieve zonneparken met 1 beheertype bestudeerd.

De combinatie van beide projecten legt de basis voor beheer en ontwerp van bestaande en toekomstige zonneparken. In beide projecten wordt gebruik gemaakt van het nationaal meetprotocol biodiversiteit zonnevelden.

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
De Groene Monteurs zoekt:

Servicedesk medewerker (bij)baan

Parttime (24 uur) - Amsterdam
kWh People zoekt:

Business Developer Energieopslag

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!