logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
19 augustus 2020

Enexis krijgt gelijk in hoger beroep: geen transportcapaciteit voor Energiepark Pottendijk

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in hoger beroep bepaald dat Enexis alsnog geen verplichting heeft om transportcapaciteit aan Energiepark Pottendijk beschikbaar te stellen.

Energiepark Pottendijk kwam begin april in handen van Eneco nadat eigenaar Jeroen Deddens na een tender met het energiebedrijf overeenstemming bereikte over de overdracht. Deddens had voorafgaand een jarenlange strijd gevoerd bij de rechtbank om bij netbeheerder Enexis een netaansluiting te verkrijgen voor het gecombineerd wind- en zonnepark.

Last onder dwangsom
De rechtbank Oost-Brabant verplichtte de netbeheerder in september 2019 om een netaansluiting te leveren aan 2 zonneparken. Dat gebeurde toen de voorzieningenrechter oordeelde dat Enexis binnen 1 week na het vonnis aan Pottendijk een aanbod moest doen voor een aansluiting van 60 megavoltampère ten behoeve van de projecten van Pottendijk: een windpark van ruim 50 megawatt en 2 zonneakkers van 8 en 33 megawattpiek. Dit moest gebeuren op het voor Pottendijk dichtstbijzijnde punt in het elektriciteitsnet van Enexis; station Emmen-Weerdinge. In het aanbod moesten bovendien geen contractuele transportbeperkingen worden opgenomen. Bovendien werd door de rechter bepaald dat de aansluiting uiterlijk 12 maanden nadat Pottendijk het aanbod van Enexis voor een aansluiting heeft aanvaard, moest zijn gerealiseerd.

Enexis kondigde destijds al snel aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Afgelopen januari kreeg Enexis van de rechtbank Oost-Brabant vervolgens een last onder dwangsom opgelegd van 25.000 euro voor ieder(e) (dag)deel dat de netbeheerder geen netaansluiting zonder transportbeperking zou aanbieden aan Energiepark Pottendijk.

Geschil om transport
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in het hoger beroep nu bepaald dat Enexis wel een netaansluiting maar geen transportcapaciteit voor Energiepark Pottendijk beschikbaar hoeft te stellen. De rechter concludeert namelijk dat Enexis redelijkerwijs geen transportcapaciteit beschikbaar heeft voor Energiepark Pottendijk. Frappant detail? Tijdens de behandeling van het hoger beroep werd duidelijk dat de 2 partijen op 22 januari jongstleden al een overeenkomst hebben bereikt voor een netaansluiting van 60 megavoltampère op het onderstation en voor transport van 60 megawatt via deze aansluiting.

Enexis heeft in hoger beroep 8 grieven aangevoerd, waarvan er een aantal zijn gehonoreerd. De kern van het probleem en het geschil ligt in het transport van de op te wekken elektriciteit, enkel het hebben van een netaansluiting is immers ontoereikend. De rechter heeft nu onder meer vastgesteld dat de wijze waarop Enexis transportschaarste vaststelt, correct is. Bij het vaststellen van de totale beschikbare capaciteit op een deel van het stroomnet, houdt de netbeheerder niet alleen rekening met het huidige verbruik van bestaande klanten. Enexis neemt namelijk ook prognoses mee van het verwachte toekomstige verbruik van klanten die binnen afzienbare tijd worden aangesloten op het net.

First come, first serve
Verder stelt de rechtbank dat het in behandeling nemen van aanvragen volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’ (red. first come, first serve) correct is. Ten derde is de rechter het ermee eens dat congestiemanagement geen oplossing biedt om meer capaciteit te creëren op het deel van het netwerk waarop Energiepark Pottendijk wil worden aangesloten. Hiermee heeft het gerechtshof het vonnis vernietigd van het kort geding in september 2019.

Enexis is content met de uitspraak: ‘De uitspraak van het gerechtshof bevestigt dat wij correct en binnen het wettelijke kader handelen. Daarnaast kunnen wij door deze uitspraak blijven instaan voor de betrouwbaarheid van ons energienet. Dat vinden wij uiteraard zeer belangrijk. Wij willen onze bijdrage aan de energietransitie zo optimaal mogelijk invullen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten