logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
17 januari 2020

Rechtbank legt Enexis last onder dwangsom op voor uitblijven netaansluiting zonnepark

Enexis heeft van de rechtbank Oost-Brabant een last onder dwangsom opgelegd gekregen van 25.000 euro voor ieder(e) (dag)deel dat de netbeheerder geen netaansluiting zonder transportbeperking aanbiedt aan Pottendijk.

De rechtbank Oost-Brabant verplichtte de netbeheerder vorig jaar om een netaansluiting te leveren aan 2 zonneparken.

60 megavoltampère
Dat gebeurde half september toen de voorzieningenrechter Enexis verplichtte om binnen 1 week na het vonnis aan Pottendijk een aanbod te doen voor een aansluiting van 60 megavoltampère ten behoeve van de projecten van Pottendijk: een windpark en 2 zonneakkers. Dit moest gebeuren op het voor Pottendijk dichtstbijzijnde punt in het elektriciteitsnet van Enexis; station Emmen-Weerdinge. In het aanbod moesten bovendien geen contractuele transportbeperkingen worden opgenomen. Bovendien werd door de rechter bepaald dat de aansluiting uiterlijk 12 maanden nadat Pottendijk het aanbod van Enexis voor een aansluiting heeft aanvaard, moest zijn gerealiseerd.

Enexis kondigde al snel aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.  

Offerte mét transportbeperking
Na de uitspraak van het vonnis heeft Enexis weliswaar een offerte uitgebracht aan Pottendijk, maar daarin stond volgens Pottendijk een transportbeperking geformuleerd. De netbeheerder stelt in de offerte namelijk te verwachten dat er een netverzwaring noodzakelijk is om het in te voeden vermogen te kunnen afvoeren en dat die voorlopig niet kan worden gerealiseerd. De voorlopige indicatie die Enexis van die netverzwaring op het koppelpunt geeft, is niet eerder dan 2025.

Op de offerte van Enexis volgde een briefwisseling tussen beide partijen, waarbij Pottendijk heeft aangegeven dat de netbeheerder niet voldoet aan het door de rechtbank in september uitgesproken vonnis. Enexis stelt daarbij dat in de offerte geen contractuele transportbeperkingen opgenomen zijn en enkel heeft gemeld ‘dat Enexis nog in de afrondende fase is van haar onderzoek naar de vraag of de benodigde transportcapaciteit (of een deel daarvan) kan worden vrijgemaakt en dat zij nog niet kan garanderen op welke datum Pottendijk daarover kan beschikken’. Ook de vervolgens aangepaste offerte voldoet volgens Pottendijk niet aan het vonnis.

Aansluit- en transportovereenkomst
Enexis koppelt het aanbod voor een netaansluiting namelijk aan een onderzoek dat de netbeheerder doet naar de hoeveelheid beschikbare transportcapaciteit. Het aanbod dat Enexis aan Pottendijk doet, is daarmee volgens Pottendijk niet onvoorwaardelijk.

Bovendien blijkt uit de offerte en uit de aangepaste offerte dat na ondertekening van de offerte door Pottendijk nog een aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tot stand moet komen. De tekst van deze overeenkomst is door Enexis niet gecommuniceerd met Pottendijk. Daardoor stelt deze het risico te lopen dat na ondertekening van de offerte Enexis een overeenkomst opstelt waarin nog verdere contractuele transportbeperkingen zijn opgenomen.

Enexis heeft geen bewijs aangevoerd
Volgens de rechter heeft Enexis in de kortgedingprocedure opnieuw geprobeerd te betogen dat nakoming van het vonnis uit september niet mogelijk is vanwege fysieke congestie. De rechter is echter nog steeds van mening dat de bewijslast dat Enexis redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft, op de netbeheerder zelf rust. Hierover stelt de rechter in zijn vonnis: ‘Vooralsnog heeft Enexis geen begin aan bewijs aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dat de fysieke grens van het elektriciteitsnetwerk is bereikt en dat een weigering om het in artikel 24 lid 1 E’98 bedoelde aanbod tot transport te doen gerechtvaardigd is.’

Omdat Enexis de veroordelingen in het vonnis niet (volledig) is nagekomen, heeft Pottendijk volgens de rechtbank een voldoende gerechtvaardigd belang dat er (alsnog) een dwangsom aan de veroordelingen wordt verbonden. De dwangsom wordt door de rechtbank daarom toegewezen zoals gevorderd.

Dwangsom en proceskosten
De voorzieningenrechter gebiedt Enexis daarom nu om binnen 1 week na dit nieuwe vonnis aan Pottendijk een aanbod te doen voor een aansluiting van 60 megavoltampère ten behoeve van de Pottendijk-projecten (red. 2 zonneakkers en een windpark in de gemeente Emmen). Dit moet gebeuren op het voor Pottendijk dichtstbijzijnde punt in het door Enexis beheerde elektriciteitsnet dat voldoet aan de wettelijke eisen, te weten station Emmen-Weerdinge.

In die offerte mogen wederom geen contractuele transportbeperkingen worden opgenomen en de aansluiting moet uiterlijk 12 maanden nadat Pottendijk het aanbod van Enexis voor een aansluiting heeft aanvaard, zijn gerealiseerd. Daarbovenop moet Enexis aan Pottendijk een dwangsom betalen van 25.000 euro voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de uitgesproken veroordelingen voldoet. Bovendien is Enexis veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 1.705,40 euro.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten