Solar Magazine - Enexis in hoger beroep tegen uitspraak rechter over verplichte netaansluiting
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Enexis in hoger beroep tegen uitspraak rechter over verplichte netaansluiting
© Enexis

Enexis in hoger beroep tegen uitspraak rechter over verplichte netaansluiting

Enexis gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding waarbij de rechtbank van Oost-Brabant de netbeheerder heeft verplicht om een netaansluiting te leveren aan 2 zonneparken.

De voorzieningenrechter gebood Enexis half september om binnen 1 week na het vonnis aan Pottendijk een aanbod te doen voor een aansluiting van 60 megavoltampère ten behoeve van de projecten van Pottendijk; te weten een windpark en 2 zonneakkers. Dit moest gebeuren op het voor Pottendijk dichtstbijzijnde punt in het elektriciteitsnet van Enexis, te weten station Emmen-Weerdinge. In het aanbod moesten bovendien geen contractuele transportbeperkingen worden opgenomen en verder is door de rechter bepaald dat de aansluiting uiterlijk 12 maanden nadat Pottendijk het aanbod van Enexis voor een aansluiting heeft aanvaard, zal zijn gerealiseerd.

Rechter laat vragen onbeantwoord
Enexis Netbeheer gaat nu dus in beroep tegen die uitspraak. Enexis Netbeheer stelt te zien dat transportschaarste een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is geworden in de zich ontwikkelende energietransitie. Van belang is volgens de netbeheerder dat er voor alle partijen duidelijkheid is over de (on)mogelijkheden en regelgeving voor transportschaarste. Het vonnis van de rechter laat daarover volgens Enexis nog veel vragen onbeantwoord, vandaar de keuze om in beroep te gaan. De netbeheerder meent dat hiermee een maatschappelijk belang is gediend. 

Uit het vonnis van de rechter blijkt dat Enexis Pottendijk wel moet aansluiten op het elektriciteitsnetwerk, maar dat Pottendijk niet op voorhand aanspraak kan maken op de volledig gevraagde transportcapaciteit. De verplichting om een aansluiting te realiseren, heeft overigens volgens Enexis bij beide partijen nooit ter discussie gestaan.

Gemaakte afspraken honoreren
Enexis Netbeheer wil in hoger beroep over een aantal onderwerpen helderheid krijgen. Zo vindt de netbeheerder het belangrijk dat zijn reeds bestaande klanten, en nieuwe klanten, erop kunnen vertrouwen dat gemaakte afspraken gehonoreerd worden. 

Uit het vonnis van de rechter zou volgens Enexis opgemaakt kunnen worden dat alleen fysieke benutting van het net maatgevend is voor het vaststellen of er nog transportcapaciteit beschikbaar is in het net. Omdat het gecontracteerd verbruik van nieuwe, nog aan te sluiten klanten hierin dan niet meegenomen mag worden, levert dat veel onzekerheden op die volgens de netbeheerder voor geen enkele partij wenselijk zijn.

Congestiemanagement
Daarnaast ziet de rechter congestiemanagement als oplossing om overbelasting van het netwerk te voorkomen. De mate waarin transportcapaciteit voor Pottendijk verder beschikbaar komt, hangt volgens Enexis daardoor af van de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen of het realiseren van toekomstige netverzwaringen. 

Congestiemanagement is een systeem waarbij via marktwerking wordt voorkomen dat het aanbod of vraag van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het netwerk. Klanten van de netbeheerder kunnen in zo’n systeem dan zelf aangeven tegen welke prijs kan worden afgeregeld of worden opgeregeld.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepanelen op het Dak BV zoekt:

Werkvoorbereider Zonnepanelen

32-40 uur - Barneveld
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!