Solar Magazine - Provincie Brabant: geen tijdelijk verbod voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Brabant: geen tijdelijk verbod voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond
© Provincie Brabant

Provincie Brabant: geen tijdelijk verbod voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant acht het niet nodig om een tijdelijk verbod op nieuwe zonneparken op landbouwgrond in te voeren. Dit schrijft het dagelijks bestuur in antwoord op vragen van Provinciale Staten.

De Provinciale Staten van Friesland besloten begin juni als eerste provincie over te gaan tot een tijdelijk verbod van nieuwe zonneparken op landbouwgrond. De Provinciale Staten van Overijssel vroegen vervolgens ook om een tijdelijk verbod op zonneparken te overwegen tot de zonneladder is vastgelegd, maar het dagelijks bestuur van Overijssel ziet hier geen noodzaak voor.

Interim Omgevingsverordening toereikend
In Brabant doet zich nu dezelfde situatie voor als in Overijssel. Provinciale Statenleden van de Brabantse (coalitie)partijen ChristenUnie-SGP, VVD, CDA, Forum voor Democratie, D66, 50+ en Lokaal Brabant vroegen de Gedeputeerde Staten om een tijdelijke beperking voor het verlenen van vergunningen voor zonneparken op agrarische grond tot de zonneladder definitief in werking is getreden.

De Gedeputeerde Staten hebben besloten dit verzoek niet te honoreren omdat de Interim Omgevingsverordening (IOV) volgens hen toereikend is: ‘Wij zijn van mening dat een tijdelijke beperking voor de aanleg van nieuwe zonneparken op landbouwgronden in Noord-Brabant niet nodig is, zoals nu in Friesland wel gebeurt. Bij een correcte toepassing van de IOV, waarbij naast de zonneladder ook toepassing wordt gegeven aan het diep, rond en breed kijken. Met diep, rond en breed kijken wordt niet alleen bedoeld dat bij een beoogde ontwikkeling een bredere afweging plaats moet vinden met de op de locatie en in de directe omgeving aanwezige waarden en kenmerken. Ook moet er gekeken worden naar mogelijke koppelingsmogelijkheden met ontwikkelingen of functies en betrokkenheid van de directe omgeving.’

Motiveringsplicht 
Gedeputeerde Staten schrijft het voornemen te hebben om in februari 2021 een ontwerpomgevingsverordening vast te stellen en deze in oktober 2021 ter vaststelling aan de Provinciale Staten aan te bieden. In de Interim Omgevingsverordening (IOV) is nu al een zonneladder opgenomen die moet worden toegepast. Vanuit het principe van zorgvuldig ruimtegebruik ligt er, op grond van de toepassing van deze zonneladder, volgens Gedeputeerde Staten een motiveringsplicht bij gemeenten voor het bepalen van de opgave voor zonneparken in het buitengebied. 

‘Dit houdt in dat de noodzaak van een zonnepark moet worden onderbouwd vanuit de voorwaarde dat de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie binnen stedelijk gebied en op daken, en de opwekking door windenergie binnen deze gemeente, onvoldoende is voor de verwachte behoefte aan elektriciteit’, aldus Gedeputeerde Staten.

Men besluit: ‘Rekening houdend met deze in de Omgevingsvisie vastgelegde uitgangspunten, die ook als basis dienen voor de Interim omgevingsverordening, zien wij geen noodzaak om verdere beperkingen op te nemen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Chapter zoekt:

Customer Success Manager

32-40 uur - Amsterdam, 1076EE, 115
Everday zoekt:

Ervaren accountmanager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!