Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provinciebestuur Overijssel: ‘Geen noodzaak voor tijdelijke stop op zonneparken’
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Provinciebestuur Overijssel: ‘Geen noodzaak voor tijdelijke stop op zonneparken’

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel zien geen noodzaak om een tijdelijke stop voor zonneparken in stellen. Dat schrijft het provinciebestuur naar aanleiding van vragen vanuit de Provinciale Staten.

Provinciale Statenleden van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD hadden Gedeputeerde Staten van Overijssel gevraagd een tijdelijk verbod op zonneparken te overwegen tot de zonneladder is vastgelegd.

Zonneladder wél al vastgelegd
De Gedeputeerde Staten schrijven nu in antwoord op Statenvragen van CDA-lid Wim Duitman dat de zonneladder al lang vastgelegd is in het provinciale beleid.

‘De zonneladder is opgenomen in de Omgevingsvisie en heeft een nadere uitwerking gekregen in de Omgevingsverordening (art 2.1.8 Kwaliteitsimpuls zonnevelden) en de handreiking die daarvoor op 21 april 2020 is vastgesteld’, schrijven de Gedeputeerde Staten. ‘Daarmee is de zonneladder al effectief in gebruik genomen. Er is dus geen noodzaak voor een tijdelijke stop.’

Tekst actualiseren
Wel stellen de Gedeputeerde Staten voornemens te zijn om bij de komende aanpassing van de Omgevingsvisie en -verordening (APK) de tekst van de zonneladder te willen actualiseren. ‘De nauwkeuriger beschrijving van de zonneladder die wij hebben vastgesteld, komt dan in de plaats van de huidige, globale beschrijving. Volgens planning zal deze tussentijdse Actualisatie van de Omgevingsverordening in januari 2021 door Provinciale Staten worden vastgesteld. Doordat in de Handreiking nu al is opgenomen dat goede landbouwgronden zoveel mogelijk worden ontzien bij het realiseren van zon op land, is voldoende verzekerd dat deze afweging nu correct plaatsvindt.’

Goede landbouwgrond wordt volgens het provinciebestuur zoveel mogelijk ontzien bij realisatie van de energieopgave, wat niet betekent dat ze ‘geheel vrijgehouden wordt van zonnevelden’. In Friesland – waar wel een tijdelijk verbod is ingesteld voor zonneparken op landbouwgrond – is volgens Gedeputeerde Staten sprake van een andere situatie dan in Overijssel. ‘In Overijssel wordt nu, sinds de vaststelling van de nieuwe handreiking zonnevelden op 21 april 2020, reeds gestuurd met de geactualiseerde zonneladder. In Friesland is nog géén zonneladder. Daarom wordt in Friesland nu nog beleid ontwikkeld voor zonneparken en is de tijdelijke stop bedoeld om – in afwachting van dat nieuwe beleid – pas op de plaats te maken bij concrete initiatieven. Als zich in Overijssel concrete initiatieven aandienen, is met de Handreiking zonnevelden en de zonneladder verzekerd dat een zorgvuldige afweging zal plaatsvinden. Als daarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met provinciale belangen kan de provincie altijd ingrijpen op grond van de op dit moment geldende Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het ontzien van goede landbouwgronden is daarmee in de uitvoeringspraktijk voldoende verzekerd.’

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
Emergo Prefab zoekt:

Lead Development Engineer Energiesystemen

32-40 uur - Almelo, 7609 R. Almelo
kWh People zoekt:

Leveranciersmanager Zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!