Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Drenthe neemt motie aan: eerst zonnepanelen op daken
© Jarretera | Dreamstime.com

Provincie Drenthe neemt motie aan: eerst zonnepanelen op daken

De Provinciale Staten van de provincie Drenthe hebben een motie aangenomen waarin de provincie gevraagd wordt om met gemeenten af te stemmen dat zonnedaken voor zonneparken gaan.

Met de motie, die geïnitieerd werd door de VVD, wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om met de Drentse gemeenten tot nieuwe afspraken te komen.

Functiecombinaties

Die afspraken moeten gaan over op welke wijze het realiseren van zon op daken en het maken van functiecombinaties uit de omgevingsvisie geborgd kunnen worden. Bovendien moet de provincie met de gemeenten onderzoeken of en hoe hiervoor aanvullende juridische sturingsinstrumenten nodig zijn.

De conclusies hiervan moeten Gedeputeerde Staten met de Provinciale Staten delen. Als de conclusie is dat het aanpassen van de omgevingsverordening het meest aangewezen instrument is, moet het voorstel daartoe uiterlijk in november 2020 naar Provinciale Staten gestuurd worden.

Ruime meerderheid

De motie werd ingediend door de VVD, CDA en Sterk Lokaal. Toen de motie in stemming gebracht werd, schaarden naast de VVD, CDA en Sterk Lokaal ook de ChristenUnie, PvdA, Forum voor Democratie, de PVV, SP en D66 zich achter de motie. Enkel GroenLinks, de Partij voor de Dieren en OpDrenthe stemden tegen.

De Provinciale Staten van Friesland besloten begin juni als eerste provincie over te gaan tot een tijdelijk verbod van nieuwe zonneparken op landbouwgrond. De Provinciale Staten van Overijssel hebben vervolgens bij het dagelijks bestuur van hun provincie eenzelfde verzoek ingediend, maar dat is afgewezen door de Gedeputeerde Staten. Ook Brabant overweegt inmiddels zo’n tijdelijk verbod.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Operationeel Directeur

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Saman Groep zoekt:

Recruiter

Parttime (24 uur) - Zierikzee, 4301 RZ nr. 1
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!