logo
wvhj2023
© Brabant
© Brabant
18 juni 2020

Na Friesland en Overijssel overweegt ook Brabant tijdelijk verbod op nieuwe zonneparken

Na Friesland en Overijssel overweegt ook de provincie Noord-Brabant een tijdelijk verbod op nieuwe zonneparken. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft dit verzoek ingediend bij de Gedeputeerde Staten.

Provinciale Statenleden van (coalitie)partijen ChristenUnie-SGP, VVD, CDA, Forum voor Democratie, D66, 50+ en Lokaal Brabant stellen tegenover Gedeputeerde Staten van Brabant signalen te krijgen dat er actief gezocht wordt naar locaties voor zonneparken op goede agrarisch grond. ‘Wij willen dat vanaf nu alle aanvragen voor nieuwe zonneparken in Brabant aan de zonneladder voldoen’, aldus politieke partijen.

Lokaal draagvlak
De Provinciale Staten van Friesland besloten begin juni als eerste provincie over te gaan tot een tijdelijk verbod van nieuwe zonneparken op landbouwgrond. De Provinciale Staten van Overijssel hebben vervolgens bij het dagelijks van hun provincie eenzelfde verzoek ingediend.

Het kersverse provinciebestuur van Brabant volgt mogelijk dezelfde weg. VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant stelden afgelopen maand in het nieuwe bestuursakkoord van Brabant nog dat er alleen plaats is voor grootschalige zonneweides met lokaal draagvlak.

Vragen
De Provinciale Staten hebben aan het dagelijks bestuur van Brabant nu de volgende vragen gesteld:

  1. Op welke termijn kunnen we de nieuwe verordening met daarin de geactualiseerde zonneladder tegemoetzien, zodat goede agrarisch gronden vrijgehouden worden van zonneparken?
  2. Hoe kijkt u aan tegen een tijdelijke beperking op het verlenen van vergunningen voor de aanleg van nieuwe zonneparken op landbouwgrond zoals nu in Friesland wordt gehanteerd?
  3. Welke mogelijkheden ziet u om in Brabant een tijdelijke beperking op het verlenen van vergunningen voor zonneparken op agrarische grond in te voeren tot de zonneladder effectief in gebruik wordt genomen?
  4. Als u mogelijkheden ziet, per wanneer zou deze beperking ingevoerd kunnen worden?
  5. Kunt u garanderen dat de zonneladder toegepast wordt op de plannen voor  zonneparken die in de diverse Regionale Energiestrategieën (RES’en) in Brabant zijn opgenomen?
  6. Zijn Gedeputeerde Staten ondanks de invoering van de zonneladder nog steeds op koers met het behalen van de doelstelling voor 50 procent hernieuwbare energie in 2030 en 100 procent in 2050?
  7. Kunt u aangeven wat de belemmeringen zijn (bijvoorbeeld kennis, regelgeving, et cetera) die bedrijven nog terughoudend maakt voor de realisatie van zon op daken?
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten